Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zestaw komputerowy x 3 (monitor, UPS, oprogramowanie oraz akcesoria dodatkowe)

Oznaczenie sprawy AG.272.10.2019


 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)
 

Zestaw komputerowy x 3 (monitor, UPS, oprogramowanie oraz akcesoria dodatkowe) ’'.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:w/g załącznika nr 1

2.Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy..

3.Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

(cena – 80 %, okres rękojmi 20 %),

4.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)wartość dostawy* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

5.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

6.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie na adres e.weglewska@powiatwalecki.pl.

Kopertę należy podpisać : Oferta na „Zestaw komputerowy x 3 (monitor, UPS, oprogramowanie oraz akcesoria dodatkowe)'.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2019 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego), do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz lub elektronicznie na adres e.weglewska@powiatwalecki.pl.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

8.Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.03.2019 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, sala narad, II piętro.

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Krystian Krawczyk tel. 672508447 lub 662037578, k.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 - wzór umowy,

- Załącznik nr 3 – wzór oferty.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 13-03-2019 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 13-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 27-03-2019 13:53