herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własności pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.