herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 4 stycznia 2019 r. - w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Wałczu