herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Uchwała Nr 125/341/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020