herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 321705_2.0026 Lubno, w jednostce ewidencyjnej 321705_2 Wałcz - Obszar Wiejski.