herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 3 września 2018 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu".