herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 8 maja 2018 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa.