herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu.