Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji 2019-01-07 15:44
dokument Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji 2018-12-27 15:40
dokument Dostawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2018-12-18 15:22
dokument Dostawa oprogramowania komputerowego 2018-12-14 23:15
dokument Dostawa maszyn i urządzeń do obróbki metalu 2018-12-12 17:23
dokument Dostawa elementów pneumatyki, elektropneumatyki i hydrauliki 2018-12-10 15:52
dokument Dostawa sprzętu dla działu obsługi terenów zielonych Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-11-23 23:09
dokument Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. 2018-11-30 13:43
dokument Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej 2018-11-30 22:44
dokument Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych 2018-11-20 21:40
dokument Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-11-20 22:51
dokument Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 3 532 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu. 2018-11-20 15:28
dokument Dostawa wyposażenia działu montaż demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-11-14 15:18
dokument Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. 2018-11-09 17:31
dokument Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych. 2018-11-07 11:47
dokument Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-11-15 15:21
dokument Dostawa sprzętu dla działu obsługi terenów zielonych Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-10-30 12:16
dokument Zakup i dostawa wyposażenia hotelowego 2018-10-26 10:48
dokument Zakup i montaż systemu do nauczania języków obcych 2018-10-26 14:12
dokument Zakup i dostawa odzieży ochronnej i uniformów hotelowych 2018-10-26 15:16
dokument Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji stanów prawnych oraz weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lubno, w jednostce ewidencyjnej Wałcz- Obszar Wiejski. 2018-10-05 21:25
dokument Zakup i dostawa sprzętu i produktów weterynaryjnych oraz modele, plansze weterynaryjne 2018-10-05 21:43
dokument Zakup i dostawa urządzeń do systemów informatycznych 2018-10-09 13:54
dokument Zakup i dostawa urządzeń spawalniczych 2018-10-10 12:55
dokument Zakup i dostawa urządzeń pomiarowych 2018-10-11 22:23
dokument Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego 2018-10-09 15:34
dokument Zakup i dostawa wyposażenia salonów fryzjerskich 2018-10-05 15:43
dokument Zakup, dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego A4 2018-08-28 15:15
dokument Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i armatura 2018-08-31 16:15
dokument Zakup i montaż systemu do nauczania języków obcych 2018-08-31 15:39
dokument Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do różnych pracowni 2018-08-31 18:08
dokument Zakup i dostawa sprzętu AGD 2018-08-23 15:36
dokument Dostawa, montaż Urządzenia wielofunkcyjnego A4 2018-08-23 16:16
dokument Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej 2018-08-14 20:41
dokument Zakup i dostawa mebli 2018-08-14 18:29
dokument Zakup i dostawa mebli metalowych 2018-08-17 14:10
dokument Świadczenie usług zajęć sportowych na pływalni dla osób z niepełnosprawnością 2018-08-02 22:09
dokument Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi 2018-06-26 15:11
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo ? Mączno ? Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76. 2018-06-29 13:14
dokument Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego 2018-06-22 08:00
dokument Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń kuchennych 2019-03-09 14:34
dokument Wymiana urządzeń Fortigate 80C na 80E z przeniesieniem konfiguracji, Forticloud Analysis na rok oraz wsparcie techniczne 2018-06-01 11:05
dokument Zakup i dostawa bielizny pościelowej oraz stołowej 2018-06-14 22:27
dokument Zakup i dostawa urządzeń i elementów pneumatyki, elektropneumatyki i hydrauliki 2018-05-23 15:47
dokument Zakup i dostawa urządzeń elektroniki i elektrotechniki pojazdowej 2018-05-23 15:50
dokument Zakup i dostawa urządzeń do aktoryki systemów pojazdowych 2018-05-23 15:41
dokument Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej. 2018-04-05 15:09
dokument Świadczenie usługi Koordynatora ds. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-03-09 13:20
dokument Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2018-03-06 16:11
dokument Świadczenie usługi pracownika socjalnego polegającej na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu ? osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym będących uczestnikami projektu pn.: ?NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU ? aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej? . 2018-01-30 16:01