Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXVIII/187/2017 z 31.10.2017 w sprawie skargi na działaność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałczu. 2019-12-30 10:27
dokument Uchwała nr XXVIII/186/2017 z dnia 31.10.2017r w sprawie powierzenia Gminie Tuczno prowadzenia zadania publicznego. 2019-12-30 10:27
dokument Uchwała nr XXVIII/185/2017z dnia 31.10.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Mirosławiec prowadzenia zadania publicznego. 2019-12-30 10:28
dokument Uchwała nr XXVIII/184/2017 z dnia 31.10.2017 r.w sprawie powierzenia Gminie Człopa prowadzenia zadania publicznego. 2019-12-30 10:29
dokument Uchwała nr XXVIII/183/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie "Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2019-12-30 10:34
dokument Uchwała nr XXVIII/182/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018r. 2019-12-30 10:35
dokument Uchwała nr XXVIII/181/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2018 roku. 2019-12-30 10:36
dokument Uchwała nr XXVIII/180/2017 z dnia 31.10.2017rzmieniająca uchwałę Nr XXXVI/280/2010 Rady Powiatu w wałczu z dnia 21 sierpnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których oganem prowadzącym jest Powiat Wałecki. 2019-12-30 10:36
dokument Uchwała nr XXVIII/179/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów uczestniczących w projekcie "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim". 2019-12-30 10:37
dokument Uchwała nr XXVIII/178/2017 z dnia 31.12.2017 r.w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów uczestniczących w projekcie "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim. 2019-12-30 10:37
dokument Uchwała nr XXVIII/177/2017 z dnia 31.10.2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. prof. Wiktora Zina w Wałczu w branżową szkołę I stopnia. 2019-12-30 10:40
dokument Uchwała nr XXVIII/176/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu w branżową szkołę I stopnia. 2019-12-30 10:41
dokument Uchwała nr XXVIII/175/2017 z dnia 31.10.2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Wałczu w szkołę ponadpodstawową. 2019-12-30 10:41