Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2018-01-22 11:33
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU ? aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. 2018-01-03 15:05
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 infrastruktura publiczna, Działania 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. 2018-01-03 15:03
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. 2018-01-03 15:00
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. 2018-01-03 14:57
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 infrastruktura publiczna, Działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych. 2018-01-03 14:53
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Wałczu. 2018-01-02 09:31
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Wałczu. 2018-01-02 09:30
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Wałczu. 2018-01-02 09:29
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie wskazania w 2018 r. formy wypoczynku podlegającej dofinansowaniu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2018-01-02 09:27
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - zmieniające zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2018-01-02 09:24
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r. - zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2017-12-22 09:22
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. - w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Powiat Wałecki. 2017-12-22 09:18
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 12 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2017-12-14 10:35
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Przebodowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.2 Infrastruktura społeczna. 2017-12-12 14:05
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 22 listopada 2017 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2017-11-24 14:11
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2017-11-24 10:03
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 16 października 2017 r. - w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu 2017-11-16 08:55
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2017-10-16 09:15
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2017-10-02 12:54
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2017-08-28 12:58
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2017-08-16 13:58
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 09. sierpnia 2017 r. - w sprawie przeprowadenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrebu ewidencyjnego 321705_2.0059 Ostrowiec oraz dla obrębu ewidencyjnego 321705_2 Wałcz - Obszar Wiejski 2017-08-16 13:58
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 27 lipca 2017 r. - zmieniające zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2017-07-28 09:23
dokument Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2017-07-05 09:32
dokument Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2017-07-05 09:26
dokument Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu 2017-06-23 10:34
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Wałeckiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałczu 2017-06-23 10:32
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. - w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałczu. 2017-06-12 09:13
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 05 kwietnia 2017 r. - w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników. 2017-04-06 13:58
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 05 kwietnia 2017 r. - w sprawie powołania Komisji do oceny majątku ruchomego oraz likwidacji składników zużytych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2017-04-06 13:55
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 05 kwietnia 2017 r. - zmieniające zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Wałeckiego z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych. 2017-04-05 15:15
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 24 marca 2017 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2017-03-24 12:41
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 13 marca 2017 r. - w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2017-03-14 09:05
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 6 marca 2017 r. - w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. 2017-03-06 14:33
dokument Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. 2017-02-14 14:09
dokument Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. 2017-02-14 14:08
dokument Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu wałeckiego w roku 2017 2017-02-13 10:44
dokument Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2017 2019-02-13 10:55
dokument Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. 2017-01-20 08:31
dokument Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. 2017-01-20 08:29
dokument Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własności pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 2017-01-20 08:26
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. - w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2017-01-20 08:23