Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 18 grudnia 2017 r. na wniosek Nadleśnictwa Człopa ul. Mickiewicza 9, 78-630 Człopa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych na działce nr 8055 obręb Człopa Podgórze gm. Człopa oraz wygaszenia decyzji Starosty Wałeckiego z dnia 29.12.2005 r. znak: OS-6223-45/2005 w zakresie poboru wody powierzchniowej. 2017-12-20 10:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 08 grudnia 2017 roku postępowania administracyjnego na wniosek p. Pauliny Krzemień prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P-M CAMINO, 88-140 Gniewkowo, Gąski 6A, działającej na rzecz i w imieniu Gminy Miejskiej Wałcz z s. w Wałczu przy Placu Wolności 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: ? likwidację odcinka istniejącego rowu melioracyjnego o długości około 204m wraz z dwoma przepustami DN600mm w ciągu jego koryta na odcinku planowanym do likwidacji; ? wykonanie drenokolektora DN300mm o długości łącznej L=178,8m; ? wykonanie wylotu drenokolektora DN300mm do koryta Kanału Morzyce, wraz z wykonaniem umocnień koryta w jego rejonie; ? wykonanie wylotu 2 x DN400mm do koryta Kanału Morzyce, wraz z wykonaniem umocnień koryta w jego rejonie; ? zrzut oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej inwestycji do wód Kanału Morzyce. 2017-12-18 13:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.87.2012.2013 z dnia 23.01.2013 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ze studni wierconych nr 3 wykonanych na działce nr 16/8 w m. Przelewice gm. Człopa w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-12-06 15:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.77.2013 z dnia 08.10.2013 r. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni SW-2 na działce nr 312 w m. Miradź gm. Człopa obręb Jelenie w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-12-06 15:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-44/2009 z dnia 05.10.2009 r. na pobór wody z ujęcia w m. Czaplice gm. Człopa (działka nr 10/97) w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-12-06 15:09
katalog o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-44/2009 z dnia 05.10.2009 r. na pobór wody z ujęcia w m. Czaplice gm. Człopa (działka nr 10/97) w zakresie zmniejszenia poboru wody. - KATALOG -
dokument Zawiadonienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.39.2017 z dnia 28.06.2013 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z istniejących ujęć komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Golin gm. Człopa na działkach nr 102 i 122 obręb Golin, w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-12-06 14:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 października 2017 r. na wniosek Dariusza Skuzy Biuro Projektów INBUD S.C. ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. ?Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno? w zakres którego wchodzi: 1) wykonanie umocnienia rowu na działce 2/9 i 2/11 obręb Strączno gm. Wałcz, 2) wykonanie wylotu ? 0,40 m na działce 2/11 obręb Strączno gm. Wałcz, 3) szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków opadowo roztopowych do ziemi ? rowu i dalej do jeziora Dybrzno (działka nr 5245 obręb Miasto Wałcz). 2017-11-28 08:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.38.2017 z dnia 28.06.2017 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w miejscowości Nałęcz gm. Człopa na działce nr 10/5 obręb 0098 Człopa Podgórze w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-11-27 09:16
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.19.2015 z dnia 29.04.2015 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia komunalnego w zlokalizowanego w Człopie przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego na działce nr 258/13 (obręb ewid. Człopa 105) w zakresie zwiększenia poboru wody. 2017-11-27 09:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.20.2015 z dnia 24.04.2015 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia komunalnego w zlokalizowanego w Człopie przy ul. Piaskowej na działce nr 84/66 (obręb ewid. Człopa 105) w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-11-27 09:09
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.35.2017 z dnia 28.06.2017 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnegow miejscowości Krąpiel na działce nr 3/6 obręb Bukowo w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-11-27 09:02
dokument Starosta Wałecki działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09 listopada 2017 r., na wniosek Piotra Hryniewieckiego HP INVEST Biuro Projektowo-Wykonawcze, ul. Dworcowa 2/101, 70-206 Szczecin, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 22.03.2017 r. w imieniu i na rzecz FARAON PLUS Sp. z o. o. ul. Welecka 38E, 72-006 Mierzyn, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków - wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu istniejącej stacji paliw w miejscowości Szwecja zlokalizowanej na działce nr 395/4, poprzez studnie chłonne znajdujące się na działkach nr 395/4 i 389/3 - obręb ewid.: Szwecja, gmina: Wałcz. 2017-11-22 14:34
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku (tytuł roboczy). 2017-11-21 13:42
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 listopada 2017 r. na wniosek Nadleśnictwa Człopa ul. Mickiewicza 9, 78-630 Człopa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych na działce nr 8105 obręb Jagolice gm. Człopa oraz zatwierdzeniu projektu instrukcji gospodarowania wodą. 2017-11-20 12:14
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 7 listopada 2017 r. na wniosek Nadleśnictwa Tuczno ul. Klasztorna 3, 78-640 Tuczno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wody w zbiorniku wodnym na działce nr 8001/4 obręb Prusinowo gm. Wałcz. 2017-11-20 10:42
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.37.2017 z dnia 26.06.2017 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęć zlokalizowanych na działce nr 1/26 obręb Drzonowo, w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-11-14 13:36
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.66.2012 z dnia 21.11.2012 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia (SW-2) zlokalizowanego na działce nr 212/4 w miejscowości Mielęcin w zakresie zmniejszenia poboru wody. 2017-11-14 13:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 20 października 2017 roku postępowania administracyjnego na wniosek p. Anny Gontarz-Bagińskiej (Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska, Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk) działającej na rzecz i w imieniu Drawieńskiego Parku Narodowego z siedzibą w Drawnie przy ul. Leśników 2, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Runicę na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, na działkach nr 8307, 8311, 8179 (jedn. ewid.: Tuczno - Obszar Wiejski; obręb: Martew). 2017-10-31 09:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 20 października 2017 roku postępowania administracyjnego na wniosek p. Anny Gontarz-Bagińskiej (Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska, Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk) działającej na rzecz i w imieniu Drawieńskiego Parku Narodowego z siedzibą w Drawnie przy ul. Leśników 2, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę mostu drogowego przez rzekę Cieszynkę na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, na działkach nr 8155/1, 313/3 (jedn. ewid.: Człopa - Obszar Wiejski; obręb: Dłusko) i 8152 (jedn. ewid.: Człopa ? Obszar Wiejski; obręb: Załom). 2017-10-31 09:17
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 października 2017 r., na wniosek Nadleśnictwa Człopa ul. Mickiewicza 9, 78-630 Człopa, w sprawie legalizacji urządzeń wodnych - grobli ziemnej z mnichem piętrząco - spustowym, oraz zbiornika retencyjnego, na działce nr 8105 obręb Jaglice gm. Człopa. 2017-10-27 14:06
dokument Starosta Wałecki działając na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 września 2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z myjni pojazdów, zlokalizowanej na działce nr ewid. 3635/2 przy ul. Wojska Polskiego 54 w Wałczu. 2017-09-19 14:12
dokument Starosta Wałecki działając na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 04 września 2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ?GAZ-MOT? Maria Chorążyczewska, Czesław Chorążyczewski s.j. ul. Kamienna 24, 64-920 Piła, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z myjni pojazdów, zlokalizowanej na działce nr ewid. 5517/2 (obręb ewid.: M. Wałcz, jednostka ewid.: Wałcz - Miasto) przy ul. Wojska Polskiego 50 w Wałczu. 2017-09-19 14:08
dokument Starosta Wałecki działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31sierpnia 2017 r. na wniosek Nadleśnictwa Tuczno, w sprawie: 1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego z dnia 04 października 2007 r. znak: OS-6223-42/2007, 2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków bytowych do ziemi, z leśniczówki leśnictwa Łowiska w miejscowości Smoląg 1 ? dz. o nr ewid. 8166 obręb ewid. Prusinowo, gmina Wałcz. 2017-09-14 11:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 21 sierpnia 2017 roku postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4, o zmianę pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 lutego 2012 roku znak: OS.6341.9.2012 na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni (Fzred = 4,75 ha) obejmującej tereny Kotłowni Rejonowej KR-2 w Wałczu opisane działkami nr: 5666, 5667, część terenów osiedla mieszkaniowego Dolne Miasto opisanych działkami nr 4828/3, 4828/4, 4828/6, 4828/7, 4828/8, 4828/9, 5615/16, 5615/17, 5615/18, 5615/19, 5615/20, 5615/21, 5615/22, 5615/23, 5615/24, 5616, tereny pozostające we władaniu Gminy Miejskiej Wałcz opisane działkami nr 4672, 4825/2, 4825/4, 4828/5, 4830, 4836, 4833/2, 4834/2, 4835/4, 5615/27, działki nr 4837/1, 4837/3 i 4837/2 stanowiące własność Skarbu Państwa oraz działkę nr 4839 - bezobsługowej trzystanowiskowej myjni samochodowej. 2017-09-08 11:29
dokument Działając w oparciu o art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta Wałecki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 03 sierpnia 2017 r. na wniosek Firmy CONTAL Piotr Biliński z siedzibą: Runowo 7, 64-980 Trzcianka, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.6341.66.2015 z dnia 25 września 2015 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pochodzących z instalacji zakładu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o nr 10/100, obręb ewidencyjny: Człopa Podgórze, gmina: Człopa; w zakresie zmiany wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. 2017-08-17 11:02
dokument Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o przystąpieniu do wykonania inwentaryzacji stanu lasów (ISL) oraz uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL). 2017-08-11 09:01
dokument Starosta Wałecki działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 lipca 2017 r., na wniosek Piotra Hryniewieckiego HP INVEST Biuro Projektowo-Wykonawcze, ul. Dworcowa 2/101, 70-206 Szczecin, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 16.05. 2017 r. w imieniu i na rzecz FARAON Małgorzata Lach-Gwiazda ul. Polskich Marynarzy 90/9, 71-050 Szczecin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków - wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu istniejącej stacji paliw w miejscowości Dzwonowo zlokalizowanej na działce nr 39/9 obręb ewid.: Dzwonowo, gmina: Człopa. 2017-08-07 14:15
dokument Starosta Wałecki działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 03 lipca 2017 r., na wniosek HAWA Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków - podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi , ze zlewni zlokalizowanej na terenie stacji paliw ? działka o nr ewid. 112/1 (obręb ewid.: Tuczno 109, gmina :Tuczno). 2017-08-01 14:36
dokument Starosta Wałecki działając zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09 czerwca 2017 r. na wniosek Nadleśnictwa Tuczno, w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. znak: OS.6341.62.2013 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków bytowych z Leśniczówki Dzikowo w miejscowości Strączno 62 ? dz. o nr ewid. 8202/1 obręb ewid. Strączno, do ziemi - dz. o nr ewid. 8202/1 obręb ewid. Strączno, gmina Wałcz 2017-07-14 14:46
dokument Starosta Wałecki działając na podstawie) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09 czerwca 2017 r. na wniosek Nadleśnictwa Tuczno, w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego z dnia 31 lipca 2007 r. znak: OS-6223-30/2007 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków bytowych z Leśniczówki Krukowo w miejscowości Dzikowo 3 ? dz. o nr ewid. 8066/2 obręb ewid. Dzikowo, do ziemi - dz. o nr ewid. 8066/2 obręb ewid. Dzikowo, gmina Wałcz. 2017-07-14 14:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 13 kwietnia 2017 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zakładu Budżetowego z siedzibą w Człopie przy ul. Kolejowej 17, o zmianę decyzji Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.21.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, udzielającego Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Zakładowi Budżetowemu z siedzibą w Człopie przy ul. Kolejowej 17 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia komunalnego, zlokalizowanego w Człopie przy ul. Mickiewicza, na działce o nr ew. 33/4 (obręb ew.: Człopa 106) na potrzeby nawadniania ogródków działkowych, w okresie: od 01 kwietnia do 31 października. Zakres wniosku: zmiana ilości poboru wód podziemnych. 2017-07-12 12:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 03 lipca 2017 roku postępowania administracyjnego na wniosek VICTORIA CYMES Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 43, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z obiektów Zakładu VICTORIA CYMES Spółka w Wałczu zlokalizowanych przy ul. Kołobrzeskiej 43 w Wałczu, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu. 2017-07-10 11:55
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14 czerwca 2017 r., na wniosek p. Marty Romanowskiej zam. 78-600 Wałcz Al. Tysiąclecia 10/21, w sprawie legalizacji urządzenia wodnego ? stawu retencyjnego o powierzchni 0,39 ha, wykonanego na działce nr 23/13 w Omulnie gm. Wałcz obręb Lubno. 2017-06-28 10:19
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 maja 2017 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu, w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód - rzeki Żydówki - dz. o nr ewid. 4484 obręb ewid. M. Wałcz istniejącym wylotem, ze zlewni: dz. o nr ewid. 4482, 4481, 4480, 4479 (parkingi przy ul. Rzecznej) oraz część dz. o nr ewid. 4467 (część ul. Szkolnej), 4474 (część ul. Bankowej) - obręb ewid. M. Wałcz, 2. wygaszenia decyzji Starosty Wałeckiego z dnia 24 grudnia 2003 r. znak: OS-6223-49/2003 z uwagi na upłynięcie okresu, na który było wydane. 2017-06-19 13:16
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 maja 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na: a) poborze wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Golin gm. Człopa, na działce nr 102 i 122 obręb Golin, 2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-26/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w zakresie udzielenia zezwolenia na pobór wody z ujęcia w m. Golin gm. Człopa (działka nr 102) oraz odprowadzania wód popłucznych. 2017-06-14 08:59
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 maja 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na: a) poborze wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Nałęcz gm. Człopa, na działce nr 10/5 obręb Człopa Podgórze, b) odprowadzaniu wód popłucznych do ziemi na działce nr 10/5 w m. Nałęcz obręb Człopa Podgórze, 2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-26/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w zakresie udzielenia zezwolenia na pobór wody z ujęcia w m. Nałecz gm. Człopa (działka nr 10/5) oraz odprowadzania wód popłucznych. 2017-06-14 08:55
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 02 czerwca 2017 roku postępowania administracyjnego, na wniosek VICTORIA CYMES Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 43, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce geod. nr ew. 72/1 (obręb ew. Wałcz - Miasto), na potrzeby technologiczne Zakładu VICTORIA CYMES Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu. 2017-06-13 10:00
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 maja 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na: a) poborze wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Drzonowo Wałeckie gm. Człopa, na działce nr 1/26 obręb 0094 Drzonowo, b) odprowadzaniu wód popłucznych do ziemi (studnia chłonna) na działce nr 1/41 obręb 0094 Drzonowo, 2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-43/2007 z dnia 10 października 2007 r. w zakresie udzielenia zezwolenia na pobór wody z ujęcia w m. Drzonowo gm. Człopa 2017-06-09 12:27
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 maja 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na: a) poborze wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Krąpiel gm. Człopa, na działce nr 3/6 obręb Bukowo, b) odprowadzaniu wód popłucznych do ziemi na działce nr 3/7 w m. Krąpiel obręb Bukowo, 2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-26/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w zakresie udzielenia zezwolenia na pobór wody z ujęcia w m. Krąpiel gm. Człopa (działka nr 3/6) oraz odprowadzania wód popłucznych. 2017-06-09 09:52
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 maja 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na: a) poborze wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Dłusko gm. Człopa, na działce nr 1/80 obręb Dłusko, b) odprowadzaniu wód popłucznych do ziemi poprzez rów melioracyjny i staw na działce nr 1/81 obręb Dłusko, 2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-26/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w zakresie udzielenia zezwolenia na pobór wody z ujęcia w m. Dłuskol gm. Człopa (działka nr 1/80) oraz odprowadzania wód popłucznych. 2017-06-09 07:57
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 maja 2017 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu, w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód - jeziora Zamkowego - dz. o nr ewid. 4848/2 obręb ewid. M. Wałcz istniejącym wylotem, ze zlewni: działka o nr ewid. 5025 (część ul. Witosa), działka o nr ewid. 5064 (ul. Rataja) i działka o nr ewid. 5077 (ul. Paderewskiego) - obręb ewid. M. Wałcz, 2. wygaszenia decyzji Starosty Wałeckiego z dnia 9 maja 2003 r. znak: OS-6223-11/2003 z uwagi na upłynięcie okresu, na który było wydane. 2017-06-01 15:23
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 maja 2017 r. na wniosek Pana Patryka Sadkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HYDRO PROJEKT Patryk Sadkowski, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 11.05. 2017 r. znak: I.7013.10.2015 udzielonego przez Burmistrz Miasta Wałcz, w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Wałcz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód - jeziora Zamkowego - dz. o nr ewid. 4848/2 obręb ewid. M. Wałcz istniejącym wylotem, ze zlewni: działka o nr ewid. 4647 - obręb ewid. M. Wałcz (ul. Sienkiewicza) i działka o nr ewid. 4615/4 obręb ewid. M. Wałcz (części ul. Brackiej). 2017-05-30 14:23
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24 maja 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na jeziorze Świdno (Zamkowe) w Wałczu przy działce nr 4133 obręb Miasto Wałcz. Wnioskodawca: Małgorzata Bieleń 78-642 Strączno 108 Działający w ramach pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz: Gminy Miejskiej Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz 2017-05-25 15:26
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 22 maja 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy przepustu drogowego w Łowiczu Wałeckim gm. Mirosławiec ? na działkach nr 114/8, 117, 10/5 oraz 73 obręb 0035 Łowicz Wałecki. Wnioskodawca: Biuro Projektowe X-Most Konrad Uchniewski 71-698 Szczecin, ul. Pelikana 13/3. Działający w ramach pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz: Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec 2017-05-25 14:35
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 maja 2017 r. na wniosek Pana Eryka Wrońskiego, przedstawiciela Firmy Mosty i Drogi ? Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy Eryk Wroński Al. Wojska Polskiego 80/39, 65-762 Zielona Góra, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr I.7011.2.2017 z dnia 20.02.2017 r., w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki dla pieszych w ramach realizacji zadania: budowa kładki dla pieszych wraz z remontem mostu drogowego przez rzekę Pilcę (Żydówkę) przy ul. Pożarnej w miejscowości Wałcz 2017-05-25 08:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 13 kwietnia 2017 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zakładu Budżetowego z siedzibą w Człopie przy ul. Kolejowej 17, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia komunalnego, zlokalizowanego w Człopie przy ul. Mickiewicza, na działce o nr ew. 33/4 (obręb ew.: Człopie 106), na potrzeby nawadniania ogródków działkowych w okresie: od 01 kwietnia do 31 października. 2017-04-28 13:51
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 kwietnia 2017 r. na wniosek Pana Michała Ułana PROJEKTOWANIE i OBSŁUGA INWESTYCJI, ul. Szeroka 24A/7, 75-814 Koszalin, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 15. 07. 2016 r. znak: ZP.2721.21.2016 udzielonego przez Wicestarostę Szczecineckiego (występującego w zastępstwie Starosty Szczecineckiego), w sprawie udzielenia Powiatowi szczecineckiemu pozwolenia wodnoprawnego na: 1. szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód - jeziora Trzesiecko - dz. o nr ewid. 1/37 (obręb ewid.: Szczecinek 11 ), z terenu drogi powiatowej nr 1315Z od km 0+210 do km 0+920 - działka o nr ewid. 4/1 (obręb ewid.: Szczecinek 12) oraz od km 1+010 do km 2+050 - działka o nr ewid. 237/1 (obręb ewid.: Trzesieka), 2. wykonanie dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 1315Z od km 0+210 do km 0+920 - działka o nr ewid. 4/1 (obręb ewid.: Szczecinek 12) oraz od km 1+010 do km 2+050 - działka o nr ewid. 237/1 (obręb ewid.: Trzesieka) do wód - jeziora Trzesiecko: a) wylot nr 1 ? zlokalizowany na dz. o nr ewid. 2/3 (obręb ewid.: Szczecinek 12) b) wylot nr 2 ? zlokalizowany na dz. o nr ewid. 1/37 (obręb ewid.: Szczecinek 11). 2017-04-28 13:47
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17 lutego 2017 r. na wniosek ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o. o. ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z projektowanego zakładu anodyzującego w Zakładzie Produkcyjnym Albatros Aluminium Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. nr ewidencyjny 3724/20 i 3730/14 (obręb ewid.: M. Wałcz, jednostka ewid.: Wałcz - Miasto) przy ul. Południowej 3 w Wałczu 2017-02-20 13:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 03 lutego 2017 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie (woj. śląskie) przy ul. Św. Katarzyny 187, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mirosławcu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z Zakładu - Żywiec Zdrój S.A. Fabryka w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 71. 2017-02-16 10:05
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 10 lutego 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie wykonania przepustu na istniejącym rowie, położonym na granicy działek nr 41 i 43 w miejscowości Tuczno (obręb Tuczno 109), w ramach budowy ścieżki pieszo ? rowerowej w Tucznie 2017-02-10 14:29
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Wałcz w sprawie: 1. udzielenia Gminie Wałcz, z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęć Nr 1/75 i Nr 2/82 w miejscowości Golce (działka nr 290/5 obręb Golce), w celu zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi: Golce, Karsibór, Glinki, Kłębowiec, Kolno, Boguszyn, Świętosław, Górnica, Laski Wałeckie, Jeziorko, Omylno i Lubno, oraz odprowadzanie ścieków zez stacji uzdatniania wody istniejącym wylotem do rowu - na działce nr 463 obręb Golce, 2. uchylenia decyzji Starosty Wałeckiego z dnia 13.05.2013 r. znak: OS.6341.28.2013 r. udzielającej Gminie Wałcz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęć SW-1 i SW-2 na działce 290/5 obręb Golce oraz odprowadzanie wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów. 2017-02-02 09:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 23 grudnia 2016 roku postępowania administracyjnego, na wniosek p. Małgorzaty Bieleń, zam. Strączno 108, działającej w ramach udzielonego przez Burmistrza Miasta Wałcz pełnomocnictwa z dnia 06 kwietnia 2016 roku (I.7011.7.2015) na rzecz i w imieniu Gminy Miejskiej Wałcz z siedzibą przy Placu Wolności 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: pomostu kąpielowego połączonego z pomostem do cumowania niewielkich jednostek pływających, dwóch pomostów pełniących funkcje tarasów widokowych i czterech kładek wędkarskich, wykonanie slipu służącego do wodowania i wyciągania niewielkich jednostek pływających oraz urządzenie kąpieliska. Inwestor: Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz Lokalizacja (działki): 5245, 5246, 5247, 5248/6 - jedn. ew.: Wałcz - Miasto; obręb ew.: Miasto Wałcz. 2017-01-04 13:55