Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa materiałów biurowych

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.15.2016

Wałcz, dnia 30 grudnia 2016 roku

                                                   

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa materiałów biurowych

 1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
 4.  Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

       cena – 100%

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;  2) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  3) Wypełniony i podpisany Arkusz kalkulacyjny najczęściej zakupywanych materiałów biurowych -  załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.    
 2. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:1)należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę materiałów biurowych”, 2)cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2017 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego), do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2017 r. , o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: 

w zakresie przedmiotu zamówienia - Katarzyna Sobocińska, tel. 67-250-84-49, e-mail: k.sobocinska@powiatwalecki.l

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 30-12-2016 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Krawczyk 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 02-02-2017 12:27