Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5

Oznaczenie sprawy AG.272.13.2016

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5’'.

1.Opis przedmiotu zamówienia:w/g załącznika nr 1

2.Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 22.12.2016 do 28.12.2016 r.

3.Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

(cena – 100 %),

4.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)wartość dostawy* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)obowiązujący podatek od towarów i usług VA

5.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

6.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie na adres m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

Kopertę należy podpisać : Oferta na „Dostawę serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5’'.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniejniż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego), do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz lub elektronicznie na adres m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2016 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, sala narad, II piętro.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Krystian Krawczyk tel. 672508447 lub 662037578, k.krawczyk@powiatwalecki.pl


 


 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 - wzór umowy,

- Załącznik nr 3 – wzór oferty.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Paździor 09-12-2016 18:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 23-12-2016 09:31