Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Wałeckim

Oznaczenie sprawy: AG.272.12.2016

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Wałeckim

1. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis sposobu świadczenia usługi, czynności jakie mają być wykonane w ramach zamówienia:

1) badanie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie Powiatowym w Wałczu,

2) przeprowadzanie analizy ryzyka w ramach obszaru badanego zadania,

3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, zawierającego cztery zadania audytowe, w tym audyt bezpieczeństwa informacji,

4) sporządzanie dokumentacji audytowej, w tym sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny, a także sprawozdania z realizacji planu audytu za poprzedni rok,

5) monitoring realizacji zaleceń,

6) przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów realizacji zaleceń,

7) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,

8) przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,

9) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena - 100%

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) Wzór umowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Wałeckim”.

1) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego), do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2016 r. , o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Odpowiedzialna za przedmiot zamówienia - Edyta Węglewska, telefon: 67-250-84-20, e-mail: e.weglewska@powiatwalecki.pl

Odpowiedzialna za procedurę zamówienia publicznego - Magdalena Krawczyk, telefon: 67-250-84-69, e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Wzór umowy.

- Zawiadomienie o wyborze

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Paździor 01-12-2016 21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Paździor 01-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 30-12-2016 08:03