Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5

Oznaczenie sprawy AG.272.11.2016


 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5’'.


 

1.Opis przedmiotu zamówienia:w/g załącznika nr 1


 

2.Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 07.12.2016 do 14.12.2016 r.


 

3.Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

(cena – 100 %),


 

4.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)wartość dostawy* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)obowiązujący podatek od towarów i usług VA

5.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

6.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie na adres m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

Kopertę należy podpisać : Oferta na „Dostawę serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5’'.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniejniż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego), do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz lub elektronicznie na adres m.krawczyk@powiatwalecki.pl.


 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.


 

8.Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.12.2016 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, sala narad, II piętro.

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Krystian Krawczyk tel. 672508447 lub 662037578, k.krawczyk@powiatwalecki.pl


 


 


 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 - wzór umowy,

- Załącznik nr 3 – wzór oferty.

- unieważnienie postępowania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 23-11-2016 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 23-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Paździor 06-12-2016 11:55