Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 56/154/2016 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 września 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na IV kwartał 2016 roku 2016-09-20 13:33
dokument Uchwała Nr 56/153/2016 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2016 rok 2016-09-20 13:31
dokument Uchwała Nr 56/152/2016 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-09-20 13:29
dokument Uchwała Nr 56/151/2016 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 września 2016 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2016-09-20 13:09
dokument Uchwała Nr 56/150/2016 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 września 2016 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-09-20 12:58
dokument Uchwała Nr 56/149/2016 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 września 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016-09-20 12:50
dokument Uchwała Nr 56/148/2016 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 września 2016 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie kierowania Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu 2016-09-20 12:43