Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa materiałów biurowych

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Oznaczenie sprawy: AG.272.3.2016

                                                                                                                                                                                                                                                             Wałcz, dnia 25 marca 2016 roku

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa materiałów biurowych

1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.

2. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

              cena – 100%

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

       1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

       2) Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

       3) Arkusz kalkulacyjny najczęściej zakupywanych materiałów biurowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

    Cena powinna zawierać:

       1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

       2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

       3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

       1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę materiałów biurowych”,

        2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

    ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 kwietnia 2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego), do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.

    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2016 r. , o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru;

- załącznik nr 2 – wzór umowy;

- załącznik nr 3 – zestawienie najczęściej zakupywanych materiałów biurowych opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 - zestawienie najczęściej zakupywanych materiałów biurowych oraz przedmiotu zamówienia - plik word

- załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 25-03-2016 21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 25-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 25-03-2016 22:02