Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.4.2016

Wałcz, dnia 25 marca 2016 roku

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4

2. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania do dnia 31.12.2016 r.

3.  Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

               cena - 100%     

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

      1) Formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

       2) Wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

       3) Wykaz materiałów - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

   Cena powinna zawierać:

       1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

       2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

       3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

       1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „

       2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy      wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

      ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 kwietnia 2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego), do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego.

      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2016 r. , o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Krystian Krawczyk, telefon: 67 250 84 47,e-mail: k.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru;

- załącznik nr 2 - wzór umowy;

- załącznik nr 3 - Wykaz materiałów

- załącznik nr 3 - Wykaz materiałów (plik excel)

- załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 25-03-2016 21:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 25-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 25-03-2016 21:58