Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się, że  XIII  SESJA RADY POWIATU w WAŁCZU V KADENCJI odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 13 00 w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu,
przy ul. Kilińszczaków nr 59.
  

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu w Wałczu V kadencji:

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji,

b) złożenie ślubowania przez Panią Justynę Barbarę Ryder – kolejnego kandydata

    wstępującego w miejsce wygaszonego mandatu radnego Rady Powiatu w Wałczu

    Marka Subocza,

c) stwierdzenie quorum,

d) przedstawienie porządku obrad,

e) przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

2. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Wałczu w okresie od 26.11.2015 r. do 02.02.2016

    r.:

            a) przyjęcie informacji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu podjętych podczas XII sesji

    Rady Powiatu V kadencji powierzonych do realizacji Zarządowi Powiatu w Wałczu:

            a) przyjęcie sprawozdania.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu podjętych podczas XII sesji

    Rady Powiatu V kadencji powierzonych do realizacji Przewodniczącemu Rady Powiatu

    w Wałczu:

a) przyjęcie sprawozdania.

5. Sprawozdanie Starosty Wałeckiego z działalności Starostwa w okresie między sesjami.

6. Informacja o pracy Rady Powiatu w Wałczu w okresie od 08.12.2015 r. do 27.01.2016 r.:

            a) przyjęcie informacji.

7. Rozpatrzenie wniosku Radnych Rady Powiatu w Wałczu: Janusza Różańskiego, Marka

    Pawłowskiego, Marka Mateli, Mirosława Wierciocha i Jerzego Goszczyńskiego

    o odwołanie radnego Bogdana Białasa z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu                      

    w Wałczu:

a)  zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej,

b) wybór komisji skrutacyjnej,

c)  ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej,

d) informacja o zasadach głosowania,

e) przeprowadzenie głosowania,

f) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,

g) stwierdzenie wyniku głosowania.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia

    przeciwpowodziowego powiatu za 2015 r.:  

 1. informacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2015 r.,

 1. stanowisko Zarządu Powiatu,
 2. ustne stanowisko Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.  

9. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za

     2015 r.:

 1. informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2015 r.,
 2. informacja Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu,
 3. informacja na temat działalności straży miejskich i gminnej Powiatu Wałeckiego za 2015 r.,        
 4. stanowisko Zarządu  Powiatu,               
 5. ustne stanowisko Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu,
 6. dyskusja,
 7. przyjęcie informacji.

10. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz

            Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2015, za

             rok 2015:   

 1. informacja Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  na lata 2011-2015 za rok 2015,
 2. ustne stanowisko Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.

11. Informacja na temat  realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

            Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2015: 

 1. informacja Zarządu Powiatu na temat  realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2015,
 2. ustne stanowisko Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 r.:

            a) dyskusja,

            b)  przyjęcie sprawozdania.

       13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych                       

            stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu

             terytorialnego:

            a)  ustne stanowisko Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu,

            b)  dyskusja,

      c)  przyjęcie sprawozdania.

14. Informacja na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim:

 1. informacja Zarządu Powiatu na temat pozyskiwania środków pomocowych  w Powiecie Wałeckim,
 2. ustne stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu  w Wałczu,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na

      2016 rok:

 1. ustne stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu

      w Wałczu,              

               b)  dyskusja,

               c)  podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/73/2015 Rady Powiatu                   

            w Wałczu z  dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej

            prognozy finansowej  Powiatu Wałeckiego na lata 2016 – 2031:

              a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu

                   w  Wałczu,

              b) dyskusja,

              c) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu

             naprawczego dla Powiatu Wałeckiego”:

              a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu

                  w Wałczu,             

              b) dyskusja,

              c) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi

            Opiekuńczo- Leczniczemu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna

             Ustroń” w Tucznie:

 1. ustne stanowisko Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu

w Wałczu,

               b)  dyskusja,

               c) podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/42/2011 Rady Powiatu                      

      w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-

  Gospodarczego Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2020:

               a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu                    

                   w Wałczu,

                b) dyskusja,

                c) podjęcie uchwały.

20. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu

       w Wałczu za rok 2015:

               a) przyjęcie sprawozdania.

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu                 

      w Wałczu za rok 2015:

               a) przyjęcie sprawozdania.

22. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu

      w Wałczu za rok 2015:

               a) przyjęcie sprawozdania.

23. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu w sprawie złożonych

      wniosków i zapytań.

24. Interpelacje oraz zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Zakończenie sesji.

 

                                                                   

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Bogdan Białas

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Tyras 11-02-2016 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2016 15:15