Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu przy ul. Budowlanych 4

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Uwaga postępowanie zostało unieważnione !!

skan z informacją o unieważnieniu.

 

Wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 4

 

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opisany w załączniku nr 2

 

  1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.03.2016 r.

  2. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 100%

 

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wymagane dokumenty określone w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia;

 3. załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych;

 4. załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

 

  1. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość roboty budowlanej określonej w oparciu o przedmiot zamówienia;

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 3. cena podana przez wykonawcę na robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres trwania umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

 

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu

ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 lutego 2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego),

do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.

 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.02.2016 r. , o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego – Sala Narad (pokój 206)

 

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Kamila Sobczak

telefon: 67 250 84 31

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 – projekt budowlany (płyta CD);

- załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych;

- załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

- załącznik nr 6 - wzór umowy;

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 25-01-2016 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 01-03-2016 12:26