Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

Zaproszenie  organizacji pozarządowych

do udziału w pracach komisji konkursowych 

 

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. a „Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia   24   kwietnia   2003 roku  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/60/2015 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 października 2015 r. Zarząd Powiatu w Wałczu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24   kwietnia   2003 roku o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartych konkurach ofert.

 

Zarząd Powiatu każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze uchwały komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

Zarząd Powiatu, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji oraz osoby wskazane przez organizacje (nie będące ich członkami), upełnomocnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych.

 

W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci organizacji, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu powiatu lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
  2. przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,
  3. sporządzenie protokołu z prac komisji.

 

Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

 

Imienne zgłoszenia według formularza należy przesłać w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Pastuszak 27-11-2015 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Pastuszak 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2015 15:06