Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaświadczenie (inne)

wydawane na podstawie art.217 Kpa

 

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.


Wymagane dokumenty :

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres wnioskodawcy (nazwę firmy i jej siedzibę), podpis,
 • przedmiot zaświadczenia.
   

Opłaty :

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm)

 • opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł,
 • opłata skarbowa od zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta         nr 31124037121111000043636662 w Banku PKO S.A I Oddział Wałcz.

W  budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu znajduje się agencja  PKO BP.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej :

 • czynności urzędowe , wydanie zaświadczenia , oraz  zezwolenia     w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń ,jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione

Zwalnia się z opłaty skarbowej  :

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa , korzystające na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego
 • czynności urzędowe ,zaświadczenia ,decyzje  wydawane dla osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
 • poświadczenie zgodności kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia :
 1. poświadczony notarialnie lub przez organ upoważniający do odbioru dokumentów,
 2. jeśli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi ,wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. jeśli mocodawcą jest podmiot  zwolniony z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :

 • w Punkcie Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego tj. w pokoju nr 6,7  (parter ) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30,

Po odbiór zaświadczeń  należy zgłosić się w pokojach nr 107, 108. 109, 110, 111,  w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu  

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60,


Termin załatwienia spraw :  w terminie 7 dni

 
Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17

tel. (67) 250 84 26, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60


Podstawa prawna :

 • art. 217 § 1,  § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1257 ze zm. ),

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 13-01-2011 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 03-09-2021 13:53