Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 29 grudnia 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 2 pomostów oraz wymianę namułu z dna jeziora Gniewosz (Harcerskie), w granicach działek nr 414 i 8084/2 obręb Mirosławiec 34 gm. Mirosławiec, w ramach przedsięwzięcia związanego z budową plaży 2016-01-28 11:08
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30 listopada 2015 r. na wniosek Wojciecha Banaśkiewicza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych ? dwóch rowów melioracyjnych LM-13 i LM-14 zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 600, obręb ewidencyjny: Wołowe Lasy, jednostka ewidencyjna: Człopa ? Obszar Wiejski 2015-12-22 11:17
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 listopada 2015 r. na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., 78-650 Mirosławiec,ul. Wolności 37, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ? ujęcie wody na działce nr ewidencyjny 221/8 (obręb: Jabłonowo [Nr 0027], jednostka ewidencyjna: Mirosławiec ? Obszar Wiejski [Nr 321703_5]), na potrzeby zaopatrzenia w wodę do celów bytowo-gospodarczych miejscowości: Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik wieś i Piecnik Kolonia; z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięci dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego znak: OS-6223-48/2/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. 2015-12-04 15:24
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19 listopada 2015 r. postępowania administracyjnego na wniosek Marii i Ryszarda Gawda ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z jeziora Raduń w Wałczu, do napełniania istniejących stawów na działce nr 2389/4 (obręb miasto Wałcz), 2015-11-24 15:29
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 października 2015 r. na wniosek Pracowni Ochrony Środowiska Paweł Molenda ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin działającej w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, istniejącym wylotem kanalizacyjnym, wód opadowych i roztopowych do ziemi - na dz. o nr ewidencyjnym 21, obręb ewidencyjny Dzwonowo, jednostka ewidencyjna Człopa - Obszar Wiejski, z terenu drogi krajowej Nr 22 od km 131+630 do km 131+880 ? działka o nr ewidencyjnym 28, obręb ewidencyjny Dzwonowo, jednostka ewidencyjna Człopa - Obszar Wiejski. 2015-11-10 08:25
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 29 października 2015 roku postępowania administracyjnego na wniosek Henryka Janickiego zam. w Pile przy ul. Żeleńskiego 36/6, o zmianę pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29 lipca 2014 roku (znak: OS.6341.46.2014), wydanego przez Starostę Wałeckiego, na pobór wód powierzchniowych z źródlisk nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce o nr ew. 8345 (jed. ew.: Człopa - Obszar Wiejski; ob. ew.: Przelewice) na potrzeby istniejących stawów rybnych, położnych na działkach o nr ew. 10/2 i 10/5 (jed. ew.: Człopa - Obszar Wiejski; ob. ew.: Przelewice) oraz zrzut wody ze stawów do rzeki Człapi. 2015-11-09 11:48
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 października 2015 r. na wniosek Pracowni Ochrony Środowiska Paweł Molenda ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin działającej w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2015-10-27 09:16
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 16 października 2015 r. na wniosek Rolniczej Bioelektrowni Rzeczyca Sp. z o.o. ul. Ostów 18, 04-733 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście przyłącza wodociągowego pod dnem przepustu drogowego na Kanale Rzeczyca w km 3+618 na działce o nr 99 obręb Rzeczyca gm. Tuczno 2015-10-19 12:47
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 września 2015 r. na wniosek Gminy Wałcz postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjno ? wypoczynkowego na jeziorze Lubańskim (dz. nr 36 obręb Lubno). Pomost będzie przylegał do działki nr 86/4 w miejscowości Lubno gm. Walcz 2015-09-21 08:39
dokument Zawiadomienie o o wszczęciu w dniu 14 września 2015 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Wójta Gminy Wałcz, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce geod. nr 231 (obręb: Chwiram [0084], jedn. ew. Wałcz - Obszar Wiejski). 2015-09-21 08:32
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 sierpnia 2015 r. na wniosek Firmy ?CONTALL? Piotr Biliński, Runowo 7, 64-980 Trzcianka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzące z instalacji zakładu CONTALL Piotr Biliński zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o nr 10/100, obręb ewidencyjny: Człopa Podgórze, jednostka ewidencyjna: Człopa ? Obszar Wiejski 2015-09-14 14:50
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 10 września 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Wałeckiego w dniu 21 lipca 2015 r. znak: OS.6341.54.2015 na wykonanie przepustu na rowie, w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w km 137+332, w ramach budowy zjazdu indywidualnego do działki nr 287/4 w Kolonii Piecnik gm. Mirosławiec. 2015-09-11 15:31
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 07 sierpnia 2015 r. postępowania administracyjnego na wniosek Marii i Ryszarda Gawda ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z jeziora Raduń w Wałczu, do napełniania istniejących stawów na działce nr 2389/4 (obręb miasto Wałcz) 2015-08-19 08:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24 lipca 2015 roku postępowania administracyjnego, na wniosek p. Zbigniewa Grasia zam. w Wałczu przy ul. Obr. Westerplatte 37 - pełnomocnika Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji 6, - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przepustu z piętrzeniem na rowie P-10, na działce geod. nr 8253 oddz. 373g (ob. Czechyń, jedn. ew. Wałcz ? Obszar Wiejski); zastawki drewnianej na rowie P-10, na działce geod. nr 8253 oddz. 373g (ob. Czechyń, jedn. ew. Wałcz ? Obszar Wiejski); zastawki drewnianej na rowie P-10, na działce geod. nr 8254 oddz. 374b (ob. Czechyń, jedn. ew. Wałcz ? Obszar Wiejski). 2015-08-06 14:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 05 czerwca 2015 roku postępowania administracyjnego, na wniosek p. Andrzeja Jarskiego zam. Wołowe Lasy 100, 78-630 Człopa, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i zrzucie wód wykorzystanych na potrzeby chowu ryb w stawach położonych na działkach geod. nr: 520, 558/3, 519/1, 570/1, 518/3 (jedn. ew.: Człopa - Obszar Wiejski; obr. ew.: Wołowe Lasy) do wód Jeziora Bukowo Długie (nr dz. 47/2; jedn. ew.: Człopa - Obszar Wiejski; obręb: Bukowo). 2015-08-06 09:21
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 lipca 2015 r. na wniosek Nadleśnictwa Wałcz z siedzibą: ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz, w sprawie wykonania urządzenia wodnego ? ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce o nr 8284/1 (obręb ewidencyjny: Kłębowiec, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Wiejski), na potrzeby zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Szkółkarskiego RUDNICA. 2015-07-30 14:07
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie ogródków działkowych w Miejscowości Mirosławiec Górny - dz. nr ewidencyjny 50/64 (obręb Mirosławiec 34, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski) 2015-07-22 11:55
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 lipca 2015 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu Sp. z o. o. Plac Polski 1, 78-600 Wałcz na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków komunalnych z istniejącej oczyszczalni ścieków w Wałczu do rzeki Żydówki w zakresie wylotu odprowadzanych ścieków 2015-07-22 11:49
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 06 lipca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w km 137+332, w ramach budowy zjazdu indywidualnego do działki nr 287/4 w Kolonii Piecnik gm. Mirosławiec 2015-07-08 10:25
dokument Zawiadomienie o o wszczęciu w dniu 16 czerwca 2015 roku postępowania administracyjnego, na wniosek p. Joanny Kupień zam. w Wałczu przy ul. Oś. Dolne Miasto 7/12 działającej w ramach udzielonego pełnomocnictwa na rzecz i w imieniu Gminy Miejskiej Wałcz z siedzibą w Wałczu przy Placu Wolności 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu sektora 12b na Cmentarzu Komunalnym Dolne Miasto w Wałczu do gruntu (dz. nr 5112/4; obręb: M. Wałcz) oraz wykonanie urządzeń wodnych: studni wylotowej oraz rowu melioracyjnego (dz. nr 5112/4; obręb: M. Wałcz). 2015-06-30 11:57
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 12 czerwca 2015 roku postępowania administracyjnego na wniosek Philips Lighting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150, z dnia 08 czerwca 2015 roku (znak: BPOZ-131-15), o zmianę pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23 lutego 2015 roku (znak: OS.6341.5.2015) w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację - na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do ziemi (teren działki nr ew. 308, obręb: Jabłonowo, gmina: Mirosławiec) wód popłucznych z płukania filtrów w stacji wodociągowej dla ujęcia zlokalizowanego na terenie ośrodka wypoczynkowego w m. Drzewoszewo (działka nr ew. 308 obręb: Jabłonowo, gmina: Mirosławiec) - wydanego przez Starostę Wałeckiego na rzecz Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150. 2015-06-30 11:52
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 11 czerwca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi w miejscowości Krępa Krajeńska (działki nr 8118/35 i 8118/34 obręb Nowa Studnica). 2015-06-16 12:01
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 czerwca 2015 r. na wniosek Firmy ?INVESTA? Centrum Obsługi Inwestycji Spółka z o. o. Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Młynówka Mirosławiecka - dz. o nr ewidencyjnym 698, obręb ewidencyjny Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec z terenu zakładu zlokalizowanego w Łowiczu Wałeckim na działce o nr ewidencyjnym 16/2 obręb ewidencyjny Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec 2015-06-15 15:27
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 maja 2015 r. na wniosek Firmy ?INVESTA? Centrum Obsługi Inwestycji Spółka z o. o. Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mirosławcu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 2015-06-08 15:15
dokument zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Wałcz w dniu 18 maja 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN-15 kV w rurze osłonowej HDPE ? 160 mm rzeki Dobrzyca w km 35+262 (dz. nr 11/1 obręb Kłębowiec) oraz rzeki Zdbica w km 3+961 (dz. nr 322 obręb Kłębowiec) 2015-06-03 12:38
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 kwietnia 2015 r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Piotra Zawadzkiego działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz ?Dwunasta ? Czerwona Torebka Spółka Akcyjna? Spółka Komandytowa ul. Taczaka, 61-819 Poznań, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego z dnia 12.12.2011 r. znak OS.6341.49.2011 wydanego Firmie ?Dwunasta ? Czerwona Torebka Spółka Akcyjna? S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Taczaka 13, w zakresie zmiany prowadzącego instalację oraz odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw do gruntu, za pomocą istniejących urządzeń wodnych na działce nr 5194 obręb Wałcz 2015-06-01 09:21
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 07 maja 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla ?INVESTA? Centrum Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na terenie działki 16/2 w Łowiczu Wałeckim, z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia pkt I ppkt 1 decyzji Starosty Wałeckiego nr OS- 6223-91/2002/2003 z dnia 05 lutego 2003 r. na pobór wody 2015-05-27 10:10
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 kwietnia 2015 r. na wniosek Pawła Kasprzaka Os. Armii Krajowej 135/2, 61-381 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego ? części rowu melioracyjnego nr RA-16 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6/4, obręb ewidencyjny 0102 Dłusko, gm. Człopa 2015-05-21 14:33
dokument zawiadomoenie o wszczęciu z urzędu, w dniu 21.05.2015 r. postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego z dnia 24 grudnia 2003 r. nr OS-6223-46/2003, udzielonego Zakładowi Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowemu Mieczysław Pawlik ul. Orla 30 w Mirosławcu, na pobór wody z ujęcia w m. Mirosławiec (dz. nr 116/1) 2015-05-21 10:37
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 kwietnia 2015 r. na wniosek Firmy Think Bio Dagmara Antkowiak u. Wilczak 20E/21, 61-623 Poznań działającej w imieniu i na rzecz OZEN Sp. z o. o. ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne, z instalacji OZEN sp. z o. o. zlokalizowanego w Wałczu przy ul. Budowlanych 9 na działkach o nr ewidencyjnych: 3648/1, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653 i 3654 w Wałczu z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego 2015-05-08 14:42
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 07 sierpnia 2014 r. znak: OS.6341.47.2014, na wykonanie urządzenia wodnego: zbiornika wodnego z możliwością amatorskiej hodowli ryb na terenie działki geod. nr 6/4 (obręb ewidencyjny 0102 Dłusko, gm. Człopa) 2015-05-06 14:37
dokument zawiadomienie o wszczęciu z urzędu, w dniu 30.04.2015 r. postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 02 grudnia 2002 r. nr OS-6223-90/2002, udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego dla Nadleśnictwa Tuczno, na pobór wody podziemnej i odprowadzanie wód popłucznych do gruntu w miejscowościach Złotowo i Krępa Krajeńska gm. Tuczno oraz Miradź gm. Człopa 2015-05-04 09:16
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 01 kwietnia 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią światłowodową metodą przecisku sterowanego pod dnem rzeki Młynówka Mirosławiecka w km 2+970 w obrębie działek nr 238/3 i 420 obręb Łowicz Wałecki oraz nr 415 obręb Mirosławiec 34 2015-04-09 08:30
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 26 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta i Gminy Człopa na pobór wody z ujęcia w Człopie przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego - działka nr 258/13 (obręb Człopa 105) i odprowadzanie wód popłucznych do stawu na działce nr 296/9 (obręb Człopa 105), z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia pkt I ppkt b) decyzji Starosty Wałeckiego nr OS- 223-8/2005 z dnia 07 kwietnia 2005 roku 2015-04-08 12:55
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 26 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Miasta i Gminy Człopa pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w Człopie przy ul. Mickiewicza - działka nr 33/4 (obręb Człopa 106), z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia pkt I ppkt c) decyzji Starosty Wałeckiego nr OS-6223-8/2005 z dnia 07 kwietnia 2005 roku 2015-04-08 12:53
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 26 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Miasta i Gminy Człopa pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w Człopie przy ul. Piaskowej - działka nr 84/66 (obręb Człopa 105), z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia pkt I ppkt a) decyzji Starosty Wałeckiego nr OS-6223-8/2005 z dnia 07 kwietnia 2005 roku 2015-04-08 12:49
katalog - KATALOG -
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 marca 2015 r. na wniosek Gminy Wałcz z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Szwecja 2015-04-02 09:11
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Szwecja - dz. nr ewidencyjny 717 i 719 (obręb Szwecja [Nr 0015], jednostka ewidencyjna [Nr 321705_2] Wałcz ? Obszar Wiejski), na potrzeby ujęcia komunalnego zaopatrującego w wodę miejscowość Szwecja, z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego. 2015-03-23 15:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 03 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w miejscowości Rudki - dz. nr ewidencyjny 229 (obręb Rudki [Nr 0018], jednostka ewidencyjna [Nr 321705_2] Wałcz ? Obszar Wiejski 2015-03-13 15:14
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 04 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową metodą przecisku sterowanego: 1) pod Kanałem Rzeczyca w km 12+011 w obrębie działek nr 230 i 267 obręb Bronikowo gm. Mirosławiec, 2) pod rzeką Korytnica Lewa w km 0+674 w obrębie działek 853 i 852 obręb miasto Mirosławiec, 3) nad rurociągiem betonowym ? 1200, w km 34+476 zamkniętego koryta rzeki Korytnica, działka nr 591/2 obręb miasto Mirosławiec. 2015-03-10 14:49
dokument zawiadomienie o wszczęciu w dniu 27 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Piławy, pobór wody z rzeki Pławy do zasilania stawów pstrągowych oraz odprowadzanie wód poprodukcyjnych po podczyszczeniu do rzeki Piławy w obrębie działek 15, 16/2 i 12/3 obręb Głowaczewo gm. Wałcz 2015-03-10 14:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 05 lutego 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 6 zastawek (progów) drewnianych, na rowach melioracyjnych LM-3 i LM-4, położonych na działkach o nr 8040/2 i 8039 obręb Wołowe Lasy, gm. Człopa 2015-02-25 09:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 23 stycznia 2015 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka, z dnia 21 stycznia 2015 roku (znak: BPOZ-011-15), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce geod. nr 308 (jedn. ew.: Mirosławiec - Obszar Wiejski; obr. ew.: Jabłonowo) na potrzeby ośrodka wypoczynkowego w m. Drzewoszewo 2015-02-11 15:12
dokument Zawiadomienie o o wszczęciu na wniosek strony w dniu 02.01.2014 roku postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wałeckiego z dnia 30 maja 2008 roku znak: OS-7633-5/2008, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania 20 Mg na dobę w Zakładzie Utylizacyjnym w Mirosławcu, 78-650 Mirosławiec, zmienionej decyzją z dnia 30 sierpnia 2013 roku znak: OS.6222.3.2013. 2015-02-06 15:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek strony, w dniu 27 stycznia 2015 r. postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego z dnia 24 października 2013 r. nr OS.6341.91.2013 Gminie Wałcz, na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków komunalnych z istniejącej oczyszczalni ścieków w Strącznie 2015-02-06 14:57
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 14 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią kablową budowy oświetlenia ulicznego przez wody płynące rzeki Korytnicy Lewej w km 0+125 na terenie ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu 2015-02-05 12:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do ziemi (teren działki nr ewidencyjny 308 obręb Jabłonowo, gmina Mirosławiec) wód popłucznych z płukania filtrów w stacji wodociągowej dla ujęcia zlokalizowanego na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Drzewoszewo (działka nr ewidencyjny 308 obręb Jabłonowo, gmina Mirosławiec). 2015-02-03 15:15