Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczeniem kablem telekomunikacyjnym w rurze osłonowej RHDPEp 75/4,3 rzeki Runica w miejscowości Strzaliny (działka nr 181 obręb Strzaliny) 2015-01-15 13:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24 grudnia 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego (TRAB Mosty, Projektowanie, Nadzory, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia), z dnia 14 października 2014 roku, działającego w ramach pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego - polegającą na przebudowie przepustu usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia na działce geod. o numerze 228 (jedn. ew.: Wałcz - Obszar Wiejski; obr. ew.: Gostomia). Inwestycja posiada status celu publicznego. Podstawowe parametry przepustu po przebudowie: długość całkowita: 12,90 m; średnica wew./zew. rury: 0,80 m/0,97 m; pole przekroju poprzecznego: 0,50 m2; spadek podłużny: 1,5 %; minimalna wysokość naziomu: 0,50 m; nośność wg PN-85/S-10030: kl. A (50 ton); rzędna wlotu: 140,10 m npm, rzędna wylotu: 139,90 m npm. 2015-01-08 10:57
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ? sześciu zastawek o stałym piętrzeniu typu ZDK na cieku ?Dopływ spod Dubina? w Leśnictwie Ostrowiec oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód powierzchniowych cieku ?Dopływ spod Dubina? w km 0+303,5; 0+840,5; 1+178,5; 1+506; 1+736 za pomocą projektowanych zastawek ze stałym piętrzeniem w celu zwiększenia możliwości retencyjnych w ekosystemach leśnych, w zakresie oznaczenia nazwy cieku. 2014-12-17 13:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 20 listopada 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ul. Budowlanych 9/4, z dnia 18 listopada 2014 roku (znak: L.Dz.TOS/1947/2014) - o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (w ramach systemu handlu uprawnieniami) oraz zatwierdzenia planów monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji: a) Ciepłowni KR-3 Wałcz zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu (KPRU PL-0354-05; KŚW PL000000000000581) b) Ciepłowni KR-2 Wałcz zlokalizowanej przy ul. 12-go Lutego 10 w Wałczu (KPRU PL-0355-05; KŚW PL000000000000582) 2014-12-11 15:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 01 grudnia 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Pana Igora Szumiłowicza (ORLEN Eko Sp. z o.o. Zespół Regionalny Północno-Zachodni, ul. Gen. L. Rayskiego 29, 70-442 Szczecin) z dnia 28 listopada 2014 roku znak: OE/BPR-PŁNZACH/151/2014, działającego na rzecz i w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z ręcznej myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. Nr 4164 w Wałczu przy ul. Budowlanych 1, na działce o numerze ew. 3638/9 (jedn. ew.: Wałcz-Miasto; obręb ew.: M. Wałcz). 2014-12-09 09:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 05 listopada 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Impreglon Engineering Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 39 - o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery z instalacji eksploatowanych przez Impreglon Engineering Sp. z o.o. na terenie Zakładu w Wałczu (ul. Kołobrzeska 37 i 39). 2014-12-01 13:42
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - dwóch stawów rybnych przedzielonych groblą o ekstensywnej hodowli rybackiej na terenie działki geod. nr 600 obręb ewidencyjny Wołowe Lasy, gm. Człopa 2014-11-20 08:55
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia trasą przyłącza wodociągowego pod dnem rzeki Młynówka Mirosławiecka w km - 1+085 2014-11-03 12:09
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 października 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Pana Jerzego Kupienia zam. w Wałczu przy ul. Tęczowej 5-7/6, z dnia 14 października 2014 roku, działającego w ramach pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Człopa z siedzibą w Człopie przy ul. Strzeleckiej 2 - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzeń wodnych tworzących system retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych, składający się z: podsystemu SR1, zlokalizowanego na działce nr ew. 96 (jedn. ew.: Człopa - Miasto; obręb ew. Człopa 106) w jezdni ul. Rybackiej, składającego się z 64 skrzynek wykonanych z wzmocnionego polipropylenu o wymiarach: 2,0 x 8,0 x 0,8 m, w układzie dwóch warstw: 4 x 8 sztuk, o łącznej pojemności: 12,8 m3 oraz podsystemu SR2, zlokalizowanego na działce nr ew. 106 (jedn. ew.: Człopa - Miasto; obręb ew. Człopa 106) w poboczu południowego krańca ul. Polnej, składającego się z 360 skrzynek z wzmocnionego polipropylenu o wymiarach: 2,0 x 30,0 x 1,20 m w układzie 3 warstw 4 x 30 sztuk, całkowita długość: 30,0 m, szerokość 2,0 m.; pojemność modułu SR2: 72,0 m3 2. Szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działek geod. nr: 96, 97/5, 98/3, 98/5, 100/1, 106, 184 (jedn. ew.: Człopa - Miasto; obręb ew. Człopa 106). 2014-10-29 11:02
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych - otwór nr 1/67 (dz. nr 14/39) i 2/73 (dz. nr 14/37) obręb ewidencyjny Lubno, gmnina Wałcz 2014-10-22 10:59
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby nawadniania upraw warzywnych dz. nr 81 w m. Witankowo, gm. Wałcz 2014-10-07 14:07
dokument Zawiadomienie - ustalenie przebiegu fragmentu linii brzegu rzeki Piławki w sąsiedztwie działek nr 8343/2, 8332 i 341/6 gm. Wałcz 2014-10-07 14:01
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu 2014-09-23 08:01
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 03 września 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wałcz z siedzibą w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia w miejscowości Lipie, zlokalizowanego na działce o nr ew. 73 (jedn. ew.: Wałcz - Obszar Wiejski; ob. ew.: Lipie). 2014-09-16 12:54
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych (studni) oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw - dz. nr 620/3 w m. Marcinkowice, gm. Tuczno 2014-09-09 11:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 27 sierpnia 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ul. Budowlanych 9, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne, z jednostanowiskowej myjni ręcznej zlokalizowanej w Wałczu przy ul. Budowlanych 9, na działce o numerze ewidencyjnym 3644/3 (jedn. ew.: Wałcz-Miasto; obręb ew.: M. Wałcz). 2014-09-05 09:26
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby myjni samochodowej wraz z barem i sklepem z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 265/12 obręb Mirosławiec 34 2014-08-26 10:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 11 sierpnia 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek pana Grzegorza Chruścickiego zam. w Mielęcinie przy ul. Dworcowej 7, 78-630 Człopa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: stawu ekstensywnej hodowli rybackiej (spokojnego żeru) ? projektowanego na terenie działek geod. nr 234/30 i 234/31 w miejscowości Mielęcin (obręb: Mielęcin, jedn. ew.: Gmina Człopa). 2014-08-19 10:36
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby nawadniania płyty boiskowej Stadionu Miejskiego w Mirosławcu - dz. nr 204 2014-08-08 12:42
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór oraz zrzut wody dla stawów z rzeki Piławki w km 6+650 - 7+042 obręb Kłębowiec gm. Wałcz 2014-08-07 13:55
dokument Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu w dniu 22 lipca 2014 roku postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji z dnia 25 czerwca 2003 roku (znak: OS-6223-21/2003) pozwolenia wodnoprawnego - na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia w m. Mirosławiec dz. nr 265/12 - udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego Panu Mirosławowi Krzemińskiemu zam. Kolonia Polne 3 w Mirosławcu 2014-07-30 10:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wody powierzchniowej z jeziora Raduń (dz. nr 4497/16 obręb m. Wałcz) do zasilania oczka wodnego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Wałczu (dz. nr 8166 obręb m. Wałcz), 2. szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód powierzchniowych z jeziora Raduń (dz. nr 4497/16 obręb m. Wałcz) do zasilania oczka wodnego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Wałczu (dz. nr 8166 obręb m. Wałcz), 3. szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie nadmiaru wody z oczka wodnego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Wałczu istniejącym rowem do kanału Morzyce w km 0+80 (dz. nr 2397) 2014-07-25 14:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: zbiornika wodnego z możliwością amatorskiej hodowli ryb spokojnego żeru na terenie działki geod. nr 6/4 obręb ewidencyjny Dłusko, gmina Człopa. 2014-07-23 10:09
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 10 lipca 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 22a o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z drogi wojewódzkiej nr 177 km 34+160-35+190 w m. Bronikowo dz. nr 230 (jedn. ew. Mirosławiec - Obszar Wiejski, obręb ew. Bronikowo) do kanału Rzeczyca dz. nr 174 (jedn. ew. Mirosławiec - Obszar Wiejski, obręb ew. Bronikowo) stanowiącej własność Skarbu Państwa (wykonawca prawa własności: Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34). 2014-07-18 13:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 01 lipca 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Janickiego zam. w Pile przy ul. Żeleńskiego 36/6 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z wysięków źródlisk (działka ew. nr 8345, jed.: Człopa ? Obszar Wiejski; ob. ew.: Przelewice) do napełnienia i podtrzymania zalewu stawów rybnych oraz na zrzut wody ze stawów do rzeki Człapi, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 10/2 i 10/5, jed.: Człopa ? Obszar Wiejski; ob. ew.: Przelewice, stanowiących własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego TARBUD Spółka z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Żeleńskiego 36/6. 2014-07-17 10:03
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego na terenie działek geod. 145/6, 145/7 i 145/8 obręb ewidencyjny Wałcz 55, gm. Wałcz 2014-07-02 15:12
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na odbudowę umocnienia nabrzeża jeziora Raduń - dz. nr 4497/16 w Wałczu 2014-07-02 13:37
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu w miejscowości Chwiram gm. Wałcz, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 5+488 2014-06-27 10:27
dokument Zawiadomienie - zmiana pozwolenia wodnoprawnego 2014-06-26 12:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 04 czerwca 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Pani Mirosławy Lewandowskiej MIR-OIL Firma Handlowo-Usługowa, Stacja Paliw z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Orlej 6 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - będących własnością Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne, z obiektów myjni samochodowych zlokalizowanych w Mirosławcu przy ul. Orlej 6 (działka nr ew. 124) i ul. Wałeckiej (działki nr ew. 319/10 i 319/11). 2014-06-25 08:42
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na dz. nr 90 obręb Marcinkowice 2014-06-23 10:41
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu w m. Nakielno 2014-06-23 07:46
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu na dz. nr 15 obręb Chwiram 2014-06-23 07:41
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę oraz wykonanie pomostów przy MOSIR na dz. nr 4497/23 obręb miasto Wałcz 2014-05-26 15:15
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Waldemara Kłosa zam. Jabłonowo 18A, 78-650 Mirosławiec, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: ziemnego stawu dla celów rolniczych ? retencjonowania wód gruntowych i opadowych oraz hodowli ryb na potrzeby własne na terenie działki geod. nr 165 w miejscowości Jabłonowo (Gm. Mirosławiec). 2014-05-07 14:17
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód, dz. nr 5436/3 obręb m. Wałcz 2014-04-30 10:47
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód dz. nr 852, 839 i 854 obręb m. Mirosławiec 2014-04-30 10:45
dokument Zawiadomienie. Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni ścieków w Wałczu do rzeki Żydówki - na działce nr 5436/3 obręb m. Wałcz 2. Likwidację urządzenia wodnego - istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni ścieków w Wałczu do rzeki Żydówki - działka nr 5636/2 obręb m. Wałcz. 2014-04-23 12:28
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód ul. Bydgoska 72, dz. nr 3820/15 obręb m. Wałcz 2014-04-14 13:38
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód ul. Bydgoska 122, dz. nr 5619/3 obręb m. Wałcz 2014-04-14 13:36
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody na Kanale Ponikiew dz. nr 71/2 obręb Nowa Studnica 2014-03-25 12:06
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 25 lutego 2014 roku postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedłożonego przez p. Tomasza Maleszę działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Wałcz z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 8, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi oczyszczonych biologicznie ścieków bytowych ze zbiorczej oczyszczalni ścieków na dz. nr ew. 1/15 dla indywidualnych domostw i zagród wiejskich położonych w miejscowości Łąki, gm. Wałcz w ilości do 8,5 m3/dobę ? poprzez projektowane urządzenie wodne ? studzienkę wylotu do drenażu rozsączającego, na dz. nr ew. 1/15 (gm. Wałcz, obręb Gostomia). 2014-03-19 14:54
dokument Informacja o przyjęciu dokumentu: Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2013-2016 z perspektywą lat: 2017-2020 2014-03-19 14:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów 2014-03-14 14:34
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz wykonanie dwóch studni w m. Popowo 2014-02-12 09:21
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych w Zdbowie 2014-02-05 12:12
dokument Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu na dz. nr 408/3 obręb Bukowo 2014-02-03 12:28