Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Funkcję Starosty Powiatu Wałeckiego sprawuje –dr BOGDAN WANKIEWICZ

 

Telefon:

Sekretariat, pokój Nr 202 II piętro  tel. (067) 250-84-44 w. 27 i 30, tel. (067) 250-84-27 lub (067) 250-84-30, Fax. (067) 258-27-77

Starosta nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Architektury i Budownictwa,
2) Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz,
3) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
4) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
5) Samodzielne stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i współpracy z partnerami zewnętrznymi,
6) Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych,
7) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Do zadań starosty należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
3) koordynowanie działalności wydziałów Starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi wydziałami,
5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa,
6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty,
7) udzielanie upoważnień Wicestaroście Sekretarzowi, Skarbnikowi, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 04-11-2010 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Mróz 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Mróz 27-11-2014 12:40