Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o zmianę zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) wraz z dokumentami:

1. W przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu przedsiębiorcy:

- dowód wpłaty za zmianę,

2. W przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu z jednoczesnym zwiększeniem liczby wypisów:

- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie pojazdy zgłoszone we wniosku,

- wykaz pojazdów,

- dowód wpłaty za zmianę i wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów.

3. W przypadku zmiany danych w związku z przeniesieniem uprawnień wynikających z posiadanego dokumentu:

- dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów odpowiednio do przenoszonego uprawnienia,

- wykaz pojazdów,

- dowód wpłaty za przeniesienie uprawnień.

 

Druki do pobrania:

 

Opłaty:


Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% procent opłaty jak za udzielenie licencji lub zezwolenia.

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie dokumentu, z którego wypis jest wydawany.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 1

od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje na temat licencji można uzyskać pod nr tel: 67 2508415 - pok. Nr 4, 5

 

Opłaty na konto: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Wł. Andersa 34 za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie  drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1265 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mikołaj Giłka

Data wytworzenia:
02 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Mikołaj Giłka

Data publikacji:
02 wrz 2013, godz. 14:14

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:48