2738 Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika

Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika

 

 

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie prawa jazdy.
2) Kolorowa fotografia (wymogi dot. fotografii).
3) Posiadane prawo jazdy (przy zmianie danych).
4) Orzeczenie lekarskie, jeżeli prawo jazdy było wystawione terminowo.
5) Orzeczenie psychologiczne, jeżeli prawo jazdy było wystawione terminowo (dot. kat. C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E).

6) Dokument tożsamości.
7) Potwierdzenie dokonania opłaty.

 

Opłaty:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377, z późn. zm.).

- opłata za wydanie prawa jazdy - 100,50 zł

Opłaty za prawo jazdy należy dokonać na konto:

Powiat Wałecki ul. Dąbrowskiego 17,  SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549 ,

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy w pokoju Nr 8.
Od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 14:30.

Tel. (067) 250-84-48

 

Termin załatwienia sprawy:
Prawa jazdy po uzyskaniu kompletu dokumentów wysyłka do PWPW Warszawa (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) w terminie 2 dni, wykonanie praw jazdy przez PWPW 7 dni.

 

Istnieje możliwość sprawdzenia stanu załatwienia sprawy na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:

https://cpdpub.pwpw.pl/apps/PJ.aspx


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341, z późn. zm.).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:09

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:51