Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu

Wydanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy.  

Wymagane dokumenty

W transporcie regularnym osób:

1. Wniosek do którego dołącza się:    

- kopię licencji,     

- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów,    

- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,    

- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządcami,
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na przystankach,    

- cennik,
- wykaz pojazdów samochodowych.  

Opłaty:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. 235 poz.1726).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.  Nr 225 poz. 1635).
Opłaty na konto: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549

Cennik   Tabele opłat za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem niebędącym taksówką oraz krajowego transportu drogowego rzeczy - § 12 ust. 1 i 2 – rozporządzenia  

Wymagane dokumenty w transporcie regularnym specjalnym osób:

1.Wniosek do którego dołącza się:    

- kopię licencji,     

- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów,    

- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,    

- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,    

- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.  

Druki do pobrania  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia (pdf. sxw.).

2. Wniosek o zmianę zezwolenia (pdf. sxw.)  

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca  

Jednostka odpowiedzialna: Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne osób wydaje:

1. W transporcie krajowym na obszar:   

-gminy (wójt, burmistrz),   

-powiat (starosta),   

-wykraczający poza teren powiatu (marszałek województwa),

2. W międzynarodowym właściwy minister do spraw transportu. Zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.  

Miejsce złożenia dokumentów: Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 1 od godz 7:30 do godz 15:30. Szczegółowe informacje na temat zezwoleń można uzyskać pod tel: 67 250-8415 - pok. nr 4, 5 Opłaty na konto: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, PKO B.P. nr 07 1020 2847 0000 1102 0063 5821  

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Wł. Andersa 34 za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

Uwagi: brak.  

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. 235 poz.1726).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:02

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
21 cze 2022, godz. 12:32