2736 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy  

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek.
2) Kolorowa fotografia (wymogi dot. fotografii).
3) Kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu).
4) Dowód tożsamości (do wglądu).
5) Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy.

Opłaty:

- za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł,

Opłatę za wydanie międzynarodowego prawa jazdy należy dokonać w Urzędzie Pocztowym lub w dowolnym banku na konto: Powiatu Wałeckiego ul. Dąbrowskiego 17 SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549 .

 Termin załatwienia sprawy:
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w ciągu trzech dni.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o wydanie międzynarodowego prawa jazdy w pokojach Nr 8.
Od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 14:30.

Tel. (067) 250-84-48

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu.
 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.


Ulgi:
Brak.

Dodatkowe informacje:
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez starostę na okres 3 lat.
 

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019, poz. 341, z późn. zm.).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.).

 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:51