Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów

 

Starostwo Powiatowe w Wałczu

 

KARTA USŁUGI NR (nie wypełniać)

Wydanie 1

Data wydania

(nie wypełniać)

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

 

 

Opis sprawy

Postępowanie w celu uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17,
78-600 Wałcz, pok. nr 7

Termin załatwienia sprawy

7 dni lub nie później niż w ciągu 30 dni od daty wszczęcia postępowania w sytuacjach szczególnie skomplikowanych

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o wpisie do rejestru - wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, oświadczenie przedsiębiorcy zgodnie z art. 83a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

Opłaty

Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców – 412,00 zł, za wydanie zaświadczenia w związku z poszerzeniem zakresu – 206,00 zł

Nr rachunku bankowego

Gmina Miejska Wałcz Referat Księgowości

nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018  r. – Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

 

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje – Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Wałczu nr tel. 67 2508419

 

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 2. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 4. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

 

Właściwość miejscowa; organem właściwym do wydawania uprawnień jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

 

Wnioski i inne wzory pism do wykorzystania

Wniosk do pobrania w pok. nr 7 lub na stronie bip.powiatwalecki.pl

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Brożek

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Łakomy

Data aktualizacji:
13 gru 2022, godz. 12:05