340 Rejestr Instytucji Kultury | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr Instytucji Kultury

Komórka prowadząca: Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

Podstawa prawna: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Wałecki, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Opis: Rejestr instytucji kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

  1. Rejestr ten prowadzi Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz, tel. 67 250 84 55, godz. urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30.
  2. Zgodnie z § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

  1. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.). Od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
  2. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód ten może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
    (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Załączniki:
1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Wałecki

a) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałczu

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  można dokonywać na konto:

Gmina Miejska Wałcz

Pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz

BANK PEKAO S.A.

31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

Z dopiskiem w tytule: opłata za wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury.

Do pobrania:

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (PDF)

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (PDF)

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (DOC)

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Łakomy

Data wytworzenia:
22 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Paweł Łakomy

Data publikacji:
23 cze 2020, godz. 13:58

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Łakomy

Data aktualizacji:
02 mar 2021, godz. 12:41