Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego

Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek przeznaczonych do zalesienia.
2. Do wniosku należy dołączyć:
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opinię zarządu gminy.

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 2142 ze zm.):
- opłata skarbowa 10 zł na konto Urzędu Miasta Wałcza Nr 31124037121111000043636662 z dopiskiem: przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 303  tel. 067- 250 84 46

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 14 ust. 5 Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 poz. 672 ze zm.).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
23 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 14:26