Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Tryb postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

p { margin-bottom: 0.21cm; }

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328 z póź. zm. ostatnia zmiana z 23 grudnia 2009 roku Dz. U Nr 224 poz. 1803) ).

 

 

 

p { text-align: justify; }

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub o stopniu niepełnosprawności składa się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek musi być dokładnie wypełniony i zawierać podpis osoby zainteresowanej.

 

Do wniosku załącza się:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana – zaświadczenie ważne jest 30 dni.

Na podstawie w/w rozporządzenia do wniosku i zaświadczenia lekarskiego należy dołączyć:

 1. Aktualne konsultacje specjalistyczne z w oryginale oraz wyniki badań potwierdzające rozpoznanie schorzenia zasadniczego.

 1. KSEROKOPIE POSIADANYCH DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE W USTALENIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI tj.:

  •   karty informacyjne z leczenia szpitalnego,

  • konsultacje, opinie, zaświadczenia specjalistów,

  • orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  • wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, USG i inne,

  • opisy zdjęć RTG,

  • inne........

 1. Kserokopię posiadanego ważnego orzeczenia o ustalonej grupie inwalidzkiej lub o niezdolności do pracy (ZUS, KRUS, KiZ,MON, MSWiA)

 1. W przypadku ubiegania się kolejny raz o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności proszę dołączyć kserokopię ostatniego orzeczenia.

 

p { margin-bottom: 0.21cm; } Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

h2 { text-align: center; page-break-after: avoid; }h2.western { font-size: 16pt; font-weight: bold; }h2.cjk { font-size: 16pt; font-weight: bold; }h2.ctl { font-weight: bold; }p { text-align: justify; } Orzeczenie o niepełnosprawności

(dzieci do 16 roku życia) określa:

 1. Przyczynę niepełnosprawności
 2. Czas na jaki zostało wydane – niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia 16 roku życia.
 3. Wskazania dotyczące w szczególności :

 

 1. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie;
 2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji , edukacji;
 3. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
 4. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 5. spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r-Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa);
 6. ubiegania się o prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 7.  

h1 { page-break-after: avoid; }h1.western { font-size: 14pt; font-weight: bold; }h1.cjk { font-size: 14pt; font-weight: bold; }h1.ctl { font-weight: bold; }p { margin-bottom: 0.21cm; }

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności określa:

 1. Stopień niepełnosprawności.
 2. Przyczynę niepełnosprawności.

Czas na jaki zostało wydane.

 1. Datę ustalonego stopnia niepełnosprawności.

 2. Datę - początek niepełnosprawności (inwalidztwa).

 3. Okres - początek niepełnosprawności (inwalidztwa).

 4. Wskazania dotyczące w szczególności:

 1. odpowiedniego zatrudnienia;
 2. szkolenia;
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej;
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 5. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 8.    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji;
 9. spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa);
 10. ubiegania się o prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
03 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
03 lut 2011, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:33