Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

IV kadencja Rady Powiatu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXXVI/ 253 /2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2015r 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIV/ 242 /2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXII/ 229 /2013 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących etat łączony w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałecki. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXIX/ 215 /2013 w sprawie ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałecki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVIII/ 197 /2013 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2014 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVII/ 190 /2013 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych dróg w powiecie wałeckim 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXIV/ 177 /2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępcze 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXII/ 165 /2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXII/ 163 /2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXI/ 154 /2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVII/ 128 /2012 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVI/ 125 /2012 zmieniająca uchwałę Nr XVII/153/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dna 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVI/ 124 /2012 zmieniająca uchwałę Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki; 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XV/ 119 /2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XV/ 118 /2012 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIII/ 105 /2012 w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach pływających Powiatu Wałeckiego; 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/ 97 /2012 zmieniająca uchwałę Nr X/ 88 /2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/ 96 /2012w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI/ 90 /2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2012 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI/ 88 /2011 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VI/ 60 /2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29.06.2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr IV/ 39 /2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr III/ 23 /2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wałeckiemu oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. 2022-01-18 12:31:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
01 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
18 sty 2022, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
01 sie 2012, godz. 11:04