Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INTERPELACJE i ZAPYTANIA RADNYCH

INTERPELACJE i ZAPYTANIA RADNYCH

Zgodnie z art. 22 ust. 9 – 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będące przedmiotem zapytania oraz wynikające z niego pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kanduła

Data wytworzenia:
10 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Kinga Kanduła

Data publikacji:
18 sty 2022, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kanduła

Data aktualizacji:
09 maj 2024, godz. 11:23