herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 12 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". Mariusz Mróz 2017-12-14 10:35:21
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Grzegorz Gawdzik 2017-12-14 08:36:03
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-13 23:58:15
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-13 23:58:10
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-13 23:57:14
DRUKI i WNIOSKI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ Michał Nieczaj 2017-12-13 12:23:58
DRUKI i WNIOSKI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ Michał Nieczaj 2017-12-13 12:21:03
Obwieszczenie Krystian Krawczyk 2017-12-13 07:58:27
Obwieszczenie Krystian Krawczyk 2017-12-13 07:54:38
Obwieszczenie starosty Wałeckiego z dnia 11.12.2017 r. Krystian Krawczyk 2017-12-13 07:47:32
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-12 16:53:00
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-12 16:52:57
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-12 16:45:55
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-12 16:45:49
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-12-12 14:32:09
Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Przebodowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.2 Infrastruktura społeczna. Mariusz Mróz 2017-12-12 14:05:45
2017 Krzysztof Kisielnicki 2017-12-12 08:37:17
2017 Krzysztof Kisielnicki 2017-12-12 08:37:13
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-12-11 23:36:22
Protokół Nr 97/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 listopada 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-12-11 14:17:03
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-08 08:42:52
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-08 08:42:49
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) Kamila Sobczak 2017-12-08 08:42:35
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 listopada 2017 r. Krystian Krawczyk 2017-12-07 13:41:10
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 listopada 2017 r. Krystian Krawczyk 2017-12-07 13:40:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.87.2012.2013 z dnia 23.01.2013 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ze studni wierconych nr 3 wykonanych na działce nr 16/8 w m. Przelewice gm. Człopa w zakresie zmniejszenia poboru wody. Edward Przytuła 2017-12-06 15:17:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.77.2013 z dnia 08.10.2013 r. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni SW-2 na działce nr 312 w m. Miradź gm. Człopa obręb Jelenie w zakresie zmniejszenia poboru wody. Edward Przytuła 2017-12-06 15:13:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-44/2009 z dnia 05.10.2009 r. na pobór wody z ujęcia w m. Czaplice gm. Człopa (działka nr 10/97) w zakresie zmniejszenia poboru wody. Edward Przytuła 2017-12-06 15:09:12
o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-44/2009 z dnia 05.10.2009 r. na pobór wody z ujęcia w m. Czaplice gm. Człopa (działka nr 10/97) w zakresie zmniejszenia poboru wody. Edward Przytuła 2017-12-06 14:51:33
Zawiadonienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.39.2017 z dnia 28.06.2013 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z istniejących ujęć komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Golin gm. Człopa na działkach nr 102 i 122 obręb Golin, w zakresie zmniejszenia poboru wody. Edward Przytuła 2017-12-06 14:40:06
Protokół Nr 98/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-12-05 11:48:19
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:37:13
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:37:09
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:36:11
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:36:08
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:35:22
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:35:16
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:34:27
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:34:21
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-12-04 16:34:13