herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały XXXIV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16 marzec 2018 Małgorzata Tyras 2018-03-21 14:47:06
Uchwały XXXIV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16 marzec 2018 Małgorzata Tyras 2018-03-21 14:45:29
Uchwały XXXIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 luty 2018 Małgorzata Tyras 2018-03-21 14:40:55
Uchwały XXXIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 luty 2018 Małgorzata Tyras 2018-03-21 14:37:34
Uchwały XXXII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 stycznia 2018 Małgorzata Tyras 2018-03-21 14:31:45
Uchwały XXXII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 stycznia 2018 Małgorzata Tyras 2018-03-21 14:27:17
Uchwały XXXI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 08 stycznia 2018 Małgorzata Tyras 2018-03-21 14:25:26
Krystian Krawczyk 2018-03-21 14:14:47
Krystian Krawczyk 2018-03-21 14:13:38
Oferty organizacji pozarządowych składane w trybie pozakonkursowym Wojciech Pastuszak 2018-03-21 09:33:35
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:52:17
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:52:04
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:51:57
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:51:48
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:51:39
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:51:31
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:51:21
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:51:04
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-03-19 15:48:21
Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". Mariusz Mróz 2018-03-16 14:00:48
Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". Mariusz Mróz 2018-03-16 14:00:45
Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". Mariusz Mróz 2018-03-16 13:57:55
Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". Mariusz Mróz 2018-03-16 13:28:27
Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej. Magdalena Krawczyk 2018-03-15 14:16:14
Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej. Magdalena Krawczyk 2018-03-15 14:12:22
Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej. Magdalena Krawczyk 2018-03-15 14:11:30
Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej. Magdalena Krawczyk 2018-03-15 14:10:25
Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej. Magdalena Krawczyk 2018-03-15 14:08:44
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 8/2017 z dnia 18.12.2017r. Małgorzata Tyras 2018-03-15 12:34:19
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 7 B/2017 z dnia 05.12.2017r. Małgorzata Tyras 2018-03-15 12:27:52
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 7/2017 z dnia 28.11.2017r. Małgorzata Tyras 2018-03-15 12:16:52
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 6/2017 z dnia 23.10.2017r. Małgorzata Tyras 2018-03-15 12:15:36
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu Małgorzata Tyras 2018-03-15 12:13:50
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 2/2018 z dnia 23.02.2018r. r. Małgorzata Tyras 2018-03-15 11:22:08
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 1/2018 z dnia 13.02.2018 r. Małgorzata Tyras 2018-03-15 11:21:03
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu Małgorzata Tyras 2018-03-15 11:19:14
Krystian Krawczyk 2018-03-15 09:44:51
Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego Kamila Sobczak 2018-03-14 15:35:25
Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego Kamila Sobczak 2018-03-14 15:35:22
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2018-03-14 14:31:26