herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-08-21 14:46:50
Krystian Krawczyk 2017-08-21 13:09:02
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:39:07
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:37:31
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:35:27
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:34:35
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:23:18
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:22:53
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:18:21
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXVII sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 04 września 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-08-21 10:10:54
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-08-18 10:44:45
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. Krystian Krawczyk 2017-08-17 14:21:34
Działając w oparciu o art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta Wałecki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 03 sierpnia 2017 r. na wniosek Firmy CONTAL Piotr Biliński z siedzibą: Runowo 7, 64-980 Trzcianka, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.6341.66.2015 z dnia 25 września 2015 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pochodzących z instalacji zakładu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o nr 10/100, obręb ewidencyjny: Człopa Podgórze, gmina: Człopa; w zakresie zmiany wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Edward Przytuła 2017-08-17 11:02:02
Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 09. sierpnia 2017 r. - w sprawie przeprowadenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrebu ewidencyjnego 321705_2.0059 Ostrowiec oraz dla obrębu ewidencyjnego 321705_2 Wałcz - Obszar Wiejski Krystian Krawczyk 2017-08-16 13:58:44
Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Krystian Krawczyk 2017-08-16 13:58:29
Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Krystian Krawczyk 2017-08-16 13:58:14
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-08-14 08:07:38
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-08-11 15:14:14
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-08-11 12:53:01
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie) Kamila Sobczak 2017-08-11 11:43:01
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie) Kamila Sobczak 2017-08-11 11:42:54
Zgłaszanie propozycji do Programu współpracy Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku Wojciech Pastuszak 2017-08-11 10:28:04
Wojciech Pastuszak 2017-08-11 10:10:14
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o przystąpieniu do wykonania inwentaryzacji stanu lasów (ISL) oraz uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL). Tomasz Latalski 2017-08-11 09:01:54
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-08-10 14:16:59
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Michał Nieczaj 2017-08-10 10:16:11
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu Krystian Krawczyk 2017-08-09 14:16:20
Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 09. sierpnia 2017 r. - w sprawie przeprowadenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrebu ewidencyjnego 321705_2.0059 Ostrowiec oraz dla obrębu ewidencyjnego 321705_2 Wałcz - Obszar Wiejski Krystian Krawczyk 2017-08-09 14:10:12
Uchwała Nr 86/235/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności dotyczących zadania inwestycyjnego Sylwia Żukowska 2017-08-09 12:22:34
Uchwała Nr 86/234/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Wałeckiego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Sylwia Żukowska 2017-08-09 12:14:49
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie) Kamila Sobczak 2017-08-09 12:08:43
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie) Kamila Sobczak 2017-08-09 12:08:38
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie) Kamila Sobczak 2017-08-09 12:08:28
Uchwała Nr 86/233/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Sylwia Żukowska 2017-08-09 12:03:27
Uchwała Nr 86/232/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok Sylwia Żukowska 2017-08-09 11:58:31
Uchwała Nr 86/231/2017 Zarząd Powiatu Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Żukowska 2017-08-09 11:46:51
Uchwała Nr 86/230/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Żukowska 2017-08-09 11:43:47
Uchwała Nr 86/229/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Żukowska 2017-08-09 11:34:29
Uchwała Nr 86/228/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Żukowska 2017-08-09 11:04:53
Uchwała Nr 86/227/2017 Zarządu Powiatu w Wału z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Żukowska 2017-08-09 11:01:51