herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 maja 2017 r. na wniosek Pana Eryka Wrońskiego, przedstawiciela Firmy Mosty i Drogi ? Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy Eryk Wroński Al. Wojska Polskiego 80/39, 65-762 Zielona Góra, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr I.7011.2.2017 z dnia 20.02.2017 r., w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki dla pieszych w ramach realizacji zadania: budowa kładki dla pieszych wraz z remontem mostu drogowego przez rzekę Pilcę (Żydówkę) przy ul. Pożarnej w miejscowości Wałcz Edward Przytuła 2017-05-25 08:24:12
Małgorzata Tyras 2017-05-24 14:42:28
Uchwały XXV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 kwietnia 2017 Małgorzata Tyras 2017-05-24 14:40:04
Małgorzata Tyras 2017-05-24 14:16:32
Uchwały XXIV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31 marca 2017 Małgorzata Tyras 2017-05-24 14:14:34
Oferty organizacji pozarządowych składane z własnej inicjatywy Wojciech Pastuszak 2017-05-24 12:25:22
- dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-05-24 11:59:10
Małgorzata Tyras 2017-05-24 11:58:49
- dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-05-24 11:58:41
Uchwały XXIII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 24 luty 2017 Małgorzata Tyras 2017-05-24 11:55:50
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-05-23 18:44:22
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-05-23 15:57:17
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:28:04
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:21:14
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:20:56
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:19:49
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:16:43
2017 - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:16:24
2017 - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:16:16
2017 - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:16:03
Oświadczenia osób wydających decyzje z upoważnienia Starosty Wałeckiego Krystian Krawczyk 2017-05-23 10:12:19
Oświadczenia osób wydających decyzje z upoważnienia Starosty Wałeckiego Krystian Krawczyk 2017-05-23 09:51:43
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 08:26:21
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 08:24:19
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 08:18:08
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 08:11:45
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 08:07:44
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 08:03:05
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 08:02:04
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 07:54:41
2017 - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2017-05-23 07:34:29
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 07:33:13
2017 Krystian Krawczyk 2017-05-23 07:32:23
2017 - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2017-05-23 07:31:43
Informacja w sprawie dzienników budowy, montazu oraz rozbiórki Krystian Krawczyk 2017-05-19 13:48:40
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Mariusz Mróz 2017-05-19 12:52:09
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Mariusz Mróz 2017-05-19 12:51:23
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Mariusz Mróz 2017-05-19 12:50:44
Komunikat do ogłoszenia dotyczącego naboru na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Mariusz Mróz 2017-05-19 12:46:10
Protokół Nr 80/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-05-19 09:38:02