Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informator Krystian Krawczyk 2020-09-25 11:31:44
Uchwała Nr XIII/127/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Kinga Kanduła 2020-09-25 10:08:00
Uchwała Nr XIII/128/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego Romana Wiśniewskiego o wprowadzenie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu. Kinga Kanduła 2020-09-25 10:07:25
Uchwała Nr XIII/129/2020 Rady powiatu w Wałczu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego Romana Wiśniewskiego o wprowadzenie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu. Kinga Kanduła 2020-09-25 10:06:27
Uchwała Nr XIII/130/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Kinga Kanduła 2020-09-25 10:06:03
Uchwała Nr XIV/133/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 marca 2020 r.w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu Kinga Kanduła 2020-09-25 09:54:20
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - dz.360/2 - obręb Przelewice. Grzegorz Gawdzik 2020-09-25 07:38:54
Kinga Kanduła 2020-09-24 13:21:02
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Finansowym. Mariusz Mróz 2020-09-24 12:34:49
Wykaz lokali Powiatu Wałeckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie. Grzegorz Gawdzik 2020-09-24 12:17:53
Kinga Kanduła 2020-09-24 09:32:23
Kinga Kanduła 2020-09-24 09:16:56
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr I/2018 z dnia 23.11.2018 r. Kinga Kanduła 2020-09-23 14:04:50
Nagranie XVI sesji - dokument usunięty Kinga Kanduła 2020-09-23 14:04:22
Nagranie XVI sesji - dokument usunięty Kinga Kanduła 2020-09-23 14:04:06
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Mariusz Mróz 2020-09-23 08:44:44
Druki Krystian Krawczyk 2020-09-22 13:30:28
Druki Krystian Krawczyk 2020-09-22 13:28:17
OS.6221.17.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 4913 (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Mariusz Mróz 2020-09-22 12:10:41
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego Wojciech Pastuszak 2020-09-22 10:35:29
Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Krystian Krawczyk 2020-09-22 09:23:59
Nabór pracowników DPS Krystian Krawczyk 2020-09-22 07:28:43
Nabór pracowników DPS Krystian Krawczyk 2020-09-22 07:27:00
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o przystąpieniu przez Starostę Wałeckiego do wykonania inwentaryzacji stanu lasów (ISL) oraz uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) na terenie powiatu wałeckiego. Mariusz Mróz 2020-09-21 13:23:33
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - art.124a UoGN. Grzegorz Gawdzik 2020-09-18 10:24:58
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - art.124a UoGN. Grzegorz Gawdzik 2020-09-18 10:24:16
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. Mariusz Mróz 2020-09-18 10:15:48
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 18 września 2020 r. - zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. Mariusz Mróz 2020-09-18 10:10:29
2020 Elżbieta Masło 2020-09-16 13:08:54
Uchwała Nr 56/153/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:28:08
Uchwała Nr 56/152/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:26:10
Uchwała Nr 56/152/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - dokument usunięty Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:09:37
Uchwała Nr 56/152/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - dokument usunięty Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:08:12
Uchwała Nr 56/151/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:06:27
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 56/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:03:55
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 56/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:03:46
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 56/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku Sylwia Żukowska 2020-09-15 14:02:33
Uchwała Nr 55/150/2020/IZ Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Sylwia Żukowska 2020-09-15 10:45:36
Uchwała Nr 55/148/2020/GN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego Sylwia Żukowska 2020-09-15 10:37:03
Uchwała Nr 55/147/2020/PZD Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec Sylwia Żukowska 2020-09-15 10:34:20