herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:27:38
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:25:11
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:24:00
Rok 2017 Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:23:24
Rok 2017 Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:22:34
Rok 2017 Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:22:30
Rok 2017 Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:22:22
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:22:06
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:07:13
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-10-17 10:06:24
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-10-17 09:47:35
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-10-17 09:38:01
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-10-17 09:36:04
Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Mariusz Mróz 2017-10-16 09:15:48
Wykaz rzeczy znalezionych Wojciech Pastuszak 2017-10-13 10:45:37
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" Kamila Sobczak 2017-10-11 15:26:01
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" Kamila Sobczak 2017-10-11 15:25:57
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Mariusz Mróz 2017-10-11 10:10:12
Wojciech Pastuszak 2017-10-11 08:52:34
Starosta Wałecki decyzją 3/2017 z dnia 29.09.2017 r. zezwolił na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi lokalnej, gminnej łączącej Al. Zdobywców Wału Pomorskiego i ul. 12 Lutego, odcinek od km 0 + 130 do 0 + 320, jednostka ewidencyjna Wałcz - Miasto, obręb ewidencyjny Nr 0001, działka oznaczona geodezyjnie nr 5159/16. Krystian Krawczyk 2017-10-10 14:43:04
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 10.10.2017 r. Krystian Krawczyk 2017-10-10 14:35:19
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 10.10.2017 r. Krystian Krawczyk 2017-10-10 14:35:08
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 10.10.2017 r. Krystian Krawczyk 2017-10-10 14:34:51
2017 Elżbieta Masło 2017-10-10 09:39:58
Starosta Wałecki decyzją nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmienił decyzję nr 1/2010 z dnia 09.03.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę dróg gminnych w Wałczu między ulicami Nowomiejska a Kołobrzeska. Zmiana dotyczy części drogi, usytuowanej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 65/3 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 65/2, 108, 5660/5, 42, 5659/10, 5658/13 (działka powstała w wyniku podizłu działki nr 5658/10). Krystian Krawczyk 2017-10-06 14:45:51
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 06.10.2017 r. Krystian Krawczyk 2017-10-06 14:31:48
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 06.10.2017 r. Krystian Krawczyk 2017-10-06 14:30:42
Usługi geodezyjno-kartograficzne (usługi badań katastralnych) Kamila Sobczak 2017-10-05 19:24:34
Usługi geodezyjno-kartograficzne (usługi badań katastralnych) Kamila Sobczak 2017-10-05 19:24:30
Usługi geodezyjno-kartograficzne (usługi badań katastralnych) Kamila Sobczak 2017-10-05 19:21:45
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-10-04 21:52:06
Krystian Krawczyk 2017-10-04 14:29:44
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Wojciech Pastuszak 2017-10-04 14:16:09
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2017-10-04 12:37:10
Informacja o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Ostrowiec (Wałcz Obszar Wiejski) Michał Nieczaj 2017-10-04 12:22:37
Informacja o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lubno (Wałcz Obszar Wiejski) w zakresie ustalenia linii brzegu dla części wód płynących Michał Nieczaj 2017-10-04 12:21:07
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-10-03 16:42:04
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-10-03 16:42:00
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-10-03 16:41:25
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2017-10-03 16:41:15