Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Transmisja live z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Wałczu 31.03.2020 godzina 14:00

 

Ogłoszenie odnośnie funkcjonowania budynku A

Starostwa Powiatowego ul. Dąbrowskiego 17

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).

W zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych działających w budynku
A Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17
wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

 1. wejście do budynku zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
 2. w holu wejścia głównego do budynku od poniedziałku do piątku w godzinach
  8.00-15.00 umieszcza się urnę w celu umieszczania w niej ewentualnych podań
  i wniosków dostarczanych do urzędu osobiście przez interesantów;
 3. podania pozostawione w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być
  z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
 4. w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania  nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 5. bezpośrednia możliwość załatwienia sprawy przez interesantów będzie możliwa
  wyłącznie w sprawach odbioru:
 1. praw jazdy – po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu odbioru pod nr telefonu 67 250 84 48;
 2. dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych - po uprzednim uzgodnieniu
  (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) terminu odbioru pod nr telefonu 67 250 84 16;
 3. paszportów – po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 67 250 84 41;
 1. wejścia do budynku osób umówionych następuje jedynie poprzez boczne wejście od strony ul. Dąbrowskiego;
 2. osoba umówiona sygnalizuje przyjście poprzez użycie dzwonka znajdującego się przy bocznych drzwiach;
 3. tworzy się strefę ochronną w holu bocznego wejścia do budynku;
 4. wyznaczony pracownik decyduje w strefie ochronnej o wpuszczeniu i wypuszczeniu osoby oraz nadzoruje, aby osoba oczekująca nie przemieszczała się po budynku Urzędu;
 5. decyzję o wejściu interesanta do budynku pracownik podejmuje na podstawie listy osób umówionych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz Biura paszportowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie odnośnie funkcjonowania budynku B

Starostwa Powiatowego al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).

W zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Wałczu
wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

 1. wszystkie wejścia do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
 2. w holu wejścia głównego do budynku od poniedziałku do piątku w godzinach
  9.00-12.00 umieszcza się urnę w celu umieszczania w niej ewentualnych podań
   i wniosków dostarczanych do urzędu osobiście przez interesantów;
 3. podania pozostawione w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być
  z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
 4. w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 5. bezpośrednia możliwość załatwienia sprawy przez interesantów będzie możliwa
  wyłącznie po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 67 250 84 71 w sprawach:

a) odbioru:

- kart parkingowych,

- legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,

 1. złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej;
 1. wejście do budynku osób umówionych następuje jedynie poprzez boczne wejście (podjazd);
 2. boczne wejście do budynku będzie otwierane przez pracownika Zespołu wyłącznie
  w terminie uzgodnionym w sposób określony w pkt 4;
 3. w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 1, nie będą odbywały się posiedzenia składu orzekającego;
 4. ustalone terminy posiedzeń składu orzekającego, w okresie, o którym mowa w § 1, ulegają odwołaniu.

W zakresie funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

 1. wejście do budynku, w którym mieści się siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów, zostaje zamknięte;
 2. podania pisemne składa się poprzez wrzut do urny umieszczonej w holu wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17;
 3. urna, o której mowa, w pkt 2 umieszczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
 4. podania umieszczone w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być
  z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
 5. złożenie podania w sposób określony w pkt 2 w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 6. kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej rzecznik.konsumentow@powiatwalecki.pl, a w godzinach przyjmowania interesantów również za pośrednictwem nr telefonu 67 250 84 72 lub 67 250 84 22.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie odnośnie funkcjonowania budynku C

Starostwa Powiatowego ul. Okulickiego 15

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).

W zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych działających w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Okulickiego 15 wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

 1.  wejście do budynku zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
 2. podania można składać w otworze wrzutowym znajdującym się w drzwiach w holu wejścia tylnego do budynku;
 3. podania pozostawione w otworze wrzutowym, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
 4. w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania  nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 5. pobór dokumentów geodezyjnych i kartograficznych będzie możliwy po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu i sposobu poboru dokumentacji pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 20;
 6. zamówione wypisy i wyrysy oraz mapy do celów opiniodawczych będą wysyłane na adresy podane we wnioskach, po otrzymaniu przez organ potwierdzenia opłacenia Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) za sporządzone materiały (opłata obejmuje również  koszty przesyłki map);
 7. przegląd aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych będzie możliwy po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu
  i sposobu przeglądu dokumentacji pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 18;
 8. udział w posiedzeniach projektantów sieci uzbrojeniowej będzie możliwy po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 19.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU

Apelujemy o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego  dostępne są na stronie:  https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/7.dhtml

Wykaz adresów e-mail Wydziałów Starostwa Powiatowego dostępne są na stronie:

https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/8.dhtml

 

Przydatne dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Wałczu 
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz

e-mail: poi@powiatwalecki.pl
tel. +48 67 250 84 51, +48 67 250 84 52 

fax.+48 67 258 90 10 (budynek A - 78-600 Wałcz  ul. Dąbrowskiego 17), 

fax. 67 258 42 51 (budynek B - 78-600 Wałcz  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54)


Skrytka e-Puap: /1227wpfkfl/SkrytkaESP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny urzędowania Punktu Paszportowego w Wałczu

W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w urzędzie i wybór korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Terenowe Punkty Paszportowe w: Gryficach, Łobzie, Myśliborzu
i Szczecinku będą nieczynne. W punktach w Świnoujściu i Wałczu możliwy będzie tylko odbiór paszportu.

Od 30.03.2020r. do 10.04.2020 r. wydawanie paszportów będzie się odbywało w następujących godzinach:
PONIEDZIAŁEK - 8:00-15:00
WTOREK - NIECZYNNE
ŚRODA I CZWARTEK - 8:00 - 13:30
PIĄTEK - NIECZYNNE

Zmiany w obsłudze klientów urzędu paszportowego.

Od 17 marca 2020 r. obsługa klienta odbywać się będzie tylko
w uzasadnionych, ważnych sprawach, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu swojej wizyty.

Jak umówić swoją wizytę w ważnej dla Ciebie sprawie?

Wyślij prośbę na adres mailowy lub zadzwoń:

e-mail: informacja SO@szczecin.uw.gov.pl

infolinie:

sprawy paszportowe - 91 4303769, 91 4303278

sprawy cudzoziemców, legalizacja pobytu - 91 4303728, 91 4303001

zezwolenie na pracę- tylko pracodawcy- 91 4303498

sprawy obywatelstwa- 91 4303779

sprawy obywateli UE – 91 4303779

wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń – 91 4303779

 

Odpowiemy Ci niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dostęp do informacji publicznej - link

 

 

 
POWIAT WAŁECKI

 

herb powiatu wałeckiego

 

 Archiwum transmisji z nagrań Sesji Rady Powiatu w Wałczu.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

płatność kartą płatniczą

Informacja o wprowadzeniu płatności kartą płatniczą.

Starostwo Powiatowe w Wałczu informuje, że od dnia 30.07.2019 roku wprowadzona została możliwość dokonywania płatności kartą. Płacić więc kartą można wyłącznie tytułem płatności za czynności związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych. Terminale, które obecnie znajdują się w urzędzie powiatowym zostały dostarczone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach usług „Systemu Płatności PiK”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 , 78-600 Wałcz

Dni i godziny otwarcia Starostwa

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Tel.

+48 67 250 84 51
+48 67 250 84 52
+48604927639
+48537201476

Fax

67 258 90 10 (budynek A - 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17)

67 258 42 51 (budynek B - 78-600 Wałcz Al. Zdob. Wału Pom. 54)

E-mail:

kancelaria@powiatwalecki.pl

Adres strony internetowej

powiatwalecki.pl

Adres strony internetowej
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

podgik.powiatwalecki.pl
Numery rachunków bankowych wykaz kont
Regon 570798485
NIP (Starostwo Powiatowe) 765-15-04-461
NIP (Powiat Wałecki) 765-16-76-498           
Starosta Bogdan WANKIEWICZ
W-ce Starosta Jolanta WEGNER
Sekretarz Zbigniew WOLNY 
Skarbnik Paweł GWOZDECKI
Inspektor Ochrony Danych Wojciech PASTUSZAK e-mail: zk@powiatwalecki.pl
Adresy skrytek e-Puap /1227wpfkfl/SkrytkaESP

 

 

 

 


 

 
  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 30-09-2010 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Mróz 30-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Nieczaj 02-04-2020 09:07