Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informator

 

POWIAT WAŁECKI

 

herb powiatu wałeckiego

 

Transmisja na żywo z XX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 03 grudnia 2020 r. godzina 14:00

 

Archiwum transmisji z nagrań Sesji Rady Powiatu w Wałczu.

Sesje Rady Powiatu w Wałczu od I do XIV:

Sesje Rady Powiatu w Wałczu od XIII do XIX:

 

!! Uwaga !!
Zmiana numerów rachunków bankowych:

Informujemy że od dnia 02.12.2020 zmianie ulegają numery rachunków bankowych Powiatu Wałeckiego.
Wykaz aktualnych oraz nowych rachunków dostepny jest pod ponizszym linkiem

 

OGŁOSZENIE

Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z
dnia 26.sierpnia 2020 r. odnoście wszczęcia postępowania w sprawie wpisania
zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

 

 

Uwaga odnośnie funkcjonowania Wydziału Komunikacji

 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.04.2020 r. uruchomiona została możliwość elektronicznego załatwiania
spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu poprzez dedykowaną platformę elektroniczną
firmy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowe informacje po kliknięciu w napis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie odnośnie funkcjonowania budynku A
Starostwa Powiatowego ul. Dąbrowskiego 17

Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego
w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).

W zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych działających w budynku A Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 wprowadza się zmiany
w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

 1. wejście do budynku zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
 2. w holu wejścia głównego do budynku od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-15.00 umieszcza się urnę w celu umieszczania w niej ewentualnych podań i wniosków dostarczanych do urzędu osobiście przez interesantów;
 3. podania pozostawione w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
 4. w okresie od dnia 18 marca 2020 r. nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 5. bezpośrednia możliwość załatwienia sprawy przez interesantów będzie możliwa wyłącznie  w sprawach:
 1. odbioru praw jazdy – po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu odbioru pod nr telefonu 67 250 84 48;
 2. uzgodnienia terminu rejestracji pojazdu - po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu pod numerem telefonu  67 250 84 51;
 3. odbioru dowodów rejestracyjnych – informacja pod nr telefonu 67 250 84 16;
 4. wejście do budynku osób wcześniej umówionych w Wydziale Komunikacji i Transportu następuje poprzez boczne wejście od strony ul. Dąbrowskiego;
 5. paszportów – po uprzednim ( z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 67 250 84 41;

 

OGŁOSZENIE

       W TERMINIE OD DNIA 7 GRUDNIA 2020 R. DO DNIA 15 STYCZNIA 2021 R. W GODZINACH 1230–1300 PRZEPROWADZANA JEST DEZYNFEKCJA CAŁEGO URZĘDU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYDŁUŻA SIĘ GODZINY PRACY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU DO GODZINY 1630.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie odnośnie funkcjonowania budynku B
Starostwa Powiatowego al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

Od dnia 25 maja  2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).

W zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

wszystkie wejścia do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zostają zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;

 1. w holu wejścia głównego do budynku ( od Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00 umieszcza się urnę, w celu umieszczania w niej ewentualnych podań i wniosków dostarczanych do urzędu osobiście przez interesantów;
 2. podania pozostawione w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach); w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 3. bezpośrednia możliwość załatwienia wszelkich spraw przez interesantów będzie możliwa wyłącznie po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 67 250 84 71;
 4. wejście do budynku osób umówionych następuje jedynie poprzez boczne wejście z podjazdem, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (dawne wejście na Izbę Przyjęć Szpitala Powiatowego);
 5. boczne wejście do budynku będzie otwierane przez pracownika Zespołu wyłącznie w terminie uzgodnionym w sposób określony w pkt 4;
 6. osoba umówiona sygnalizuje przyjście poprzez użycie dzwonka znajdującego się przy bocznym wejściu z podjazdem (dawne wejście na Izbę Przyjęć Szpitala Powiatowego).

 

OGŁOSZENIE

  W TERMINIE OD DNIA 7 GRUDNIA 2020 R. DO DNIA 15 STYCZNIA 2021 R. W GODZINACH 1230–1300 PRZEPROWADZANA JEST DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BUDYNKU STAROSTWA PRZY
AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 54.

 

 

W zakresie funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wałczu wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

 

 1. wejście do budynku, w którym mieści się siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów, zostaje zamknięte;

 2. podania pisemne składa się poprzez wrzut do urny umieszczonej w holu wejścia głównego
  w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu przy Al. Zdob. Wału Pomorskiego 54 lub ul. Dąbrowskiego 17;

 3. urny, o której mowa, w pkt 2 umieszczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 4. podania umieszczone w urnach, w przypadku posiadania załączników, muszą być
  z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);

 5. złożenie podania w sposób określony w pkt 2 w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania nie potwierdza się dnia złożenia podania;

 6. kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej rzecznik.konsumentow@powiatwalecki.pl, a w godzinach przyjmowania interesantów również za pośrednictwem nr telefonu 67 250 84 72.

 7. osobisty kontakt z Rzecznikiem możliwy jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
  w godzinach  przejęć interesantów:

poniedziałek - 12.00-15.30

wtorek- 12.00-15.30

środa- 8.00-12.00

czwartek - 12.00-15.30

piątek- 8.00-12.00

 1. osoba umówiona sygnalizuje przyjście poprzez użycie dzwonka znajdującego się przy bocznym wejściu
  z podjazdem (dawne wejście na Izbę Przyjęć Szpitala Powiatowego).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie odnośnie funkcjonowania budynku C
Starostwa Powiatowego ul. Okulickiego 15

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).

W zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych działających w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Okulickiego 15 wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

 1.  wejście do budynku zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
 2. podania można składać w otworze wrzutowym znajdującym się w drzwiach w holu wejścia tylnego do budynku;
 3. podania pozostawione w otworze wrzutowym, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);                                                                  
 4. w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania  nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 5. pobór dokumentów geodezyjnych i kartograficznych będzie możliwy po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu i sposobu poboru dokumentacji pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 20;
 6. zamówione wypisy i wyrysy oraz mapy do celów opiniodawczych będą wysyłane na adresy podane we wnioskach, po otrzymaniu przez organ potwierdzenia opłacenia Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) za sporządzone materiały (opłata obejmuje również  koszty przesyłki map);
 7. informacje dotyczące udostępnienia Rejestru Cen Nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych są możliwe przez  Portal Rzeczoznawcy  po uprzednim  uzyskaniu dostępu przy pomocy nadanego osobistego loginu i hasła na wniosek złożony elektronicznie lub zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego.
  Strona portalu:  https://walecki.webewid.pl
  Informacje e-mail: webewid@powiatwalecki.pl
 8. udział w posiedzeniach projektantów sieci uzbrojeniowej  jest możliwy elektronicznie za pomocą ePUAP.
  Informacje pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 19 lub e-mail: zudp@powiatwalecki.pl

Informujemy, że na czas obowiązywania stanu epidemii uruchomiliśmy usługi elektronicznej obsługi Interesantów Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
Z usług mogą skorzystać osoby prywatne, komornicy i rzeczoznawcy majątkowi. Do złożenia wniosków wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Dostęp do usług elektronicznych znajduje się pod adresem: https://walecki.webewid.pl

Po zarejestrowaniu konta w usłudze prosimy o przesłanie na adres: webewid@powiatwalecki.pl następujących danych:

 • identyfikator użytkownika (znajduje się w prawym górnym rogu)
 • nazwa portalu, z którego zamierzają Państwo korzystać (np. portal rzeczoznawcy)

Powyższa procedura nie dotyczy Portalu Interesanta.

Instrukcja obsługi poszczególnych portali znajduje się TUTAJ

 

OGŁOSZENIE

  W TERMINIE OD DNIA 7 GRUDNIA 2020 R. DO DNIA 15 STYCZNIA 2021 R. W GODZINACH 1230–1300 PRZEPROWADZANA JEST DEZYNFEKCJA CAŁEGO URZĘDU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYDŁUŻA SIĘ GODZINY PRACY W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  DO GODZINY 1630.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU

Apelujemy o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego  dostępne są na stronie:  https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/7.dhtml

Wykaz adresów e-mail Wydziałów Starostwa Powiatowego dostępne są na stronie:

https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/8.dhtml

Przydatne dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Wałczu 
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz

e-mail: poi@powiatwalecki.pl
tel. +48 67 250 84 51, +48 67 250 84 52 

fax.+48 67 258 90 10 (budynek A - 78-600 Wałcz  ul. Dąbrowskiego 17), 

fax. 67 258 42 51 (budynek B - 78-600 Wałcz  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54)


Skrytka e-Puap: /1227wpfkfl/SkrytkaESP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny urzędowania Punktu Paszportowego w Wałczu

 

         Punkt Paszportowy w Wałczu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:45. 

W terminie od dnia 7 grudnia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2020 r.
w godzinach 1230 – 1300 przeprowadzana jest dezynfekcja całego Urzędu. Wnosi się prośbę o nieprzebywanie w tym czasie w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu.

         Przyjmowanie  wniosków obywa się po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu  terminu wizyty pod nr telefonu:
67-250-84-41.                                                         

Terenowe Punkty Paszportowe znajdują się w: Gryficach, Łobzie, Myśliborzu i Szczecinku.

Jak umówić swoją wizytę w ważnej dla Ciebie sprawie?

Wyślij prośbę na adres mailowy lub zadzwoń:

e-mail: informacja SO@szczecin.uw.gov.pl

infolinie:

sprawy paszportowe- 91 4303769, 91 4303278

sprawy cudzoziemców, legalizacja pobytu-
91 4303728,  91 4303001

zezwolenie na pracę- tylko pracodawcy- 91 4303498

sprawy obywatelstwa- 91 4303779

sprawy obywateli UE – 91 4303779

wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń – 91 4303779

Odpowiemy Ci niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dostęp do informacji publicznej - link

 

 

 

 

POWIAT WAŁECKI

 

 

 

 

herb powiatu wałeckiego

 

 

 Archiwum transmisji z nagrań Sesji Rady Powiatu w Wałczu.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

płatność kartą płatniczą

Informacja o wprowadzeniu płatności kartą płatniczą.

Starostwo Powiatowe w Wałczu informuje, że od dnia 30.07.2019 roku wprowadzona została możliwość dokonywania płatności kartą. Płacić więc kartą można wyłącznie tytułem płatności za czynności związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych. Terminale, które obecnie znajdują się w urzędzie powiatowym zostały dostarczone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach usług „Systemu Płatności PiK”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 , 78-600 Wałcz

Dni i godziny otwarcia Starostwa

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Tel.

+48 67 250 84 51
+48 67 250 84 52
+48604927639
+48537201476

Fax

                                            UWAGA !!

Od dnia 13.07.2020 numer faxu 67 258 27 77 zostaje wyłączony jedynymi aktywnymi numerami są numery podane poniżej

67 258 90 10 (budynek A - 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17)

67 258 42 51 (budynek B - 78-600 Wałcz Al. Zdob. Wału Pom. 54)

E-mail:

kancelaria@powiatwalecki.pl

Adres strony internetowej

powiatwalecki.pl

Adres strony internetowej
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

podgik.powiatwalecki.pl
Numery rachunków bankowych wykaz kont
Regon 570798485
NIP (Starostwo Powiatowe) 765-15-04-461
NIP (Powiat Wałecki) 765-16-76-498           
Starosta Bogdan WANKIEWICZ
W-ce Starosta Jolanta WEGNER
Sekretarz Zbigniew WOLNY 
Skarbnik Paweł GWOZDECKI
Inspektor Ochrony Danych Wojciech PASTUSZAK e-mail: zk@powiatwalecki.pl
Adresy skrytek e-Puap /1227wpfkfl/SkrytkaESP

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 30-09-2010 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Mróz 30-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 04-12-2020 16:00