Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego

Uwaga !!

W dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu mieszczący się przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 będzie nieczynny.

 

 

Informujemy, że od dnia 27 lipca 2020 r. w Punkcie Nieodpłatnych Porad Prawnych oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu mieszczący się przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego  54 porady prawne oraz porady obywatelskie są udzielane w trybie stacjonarnym.

 

Przypominamy o konieczności zakrywania ust i nosa podczas korzystania z porad.

 

Informujemy, że na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zmieniono brzmienie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086, dalej: ustawa).

W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

- zgodnie z nowym wzorem.

 W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa ww. oświadczenia (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

           

Komunikat w niniejszej sprawie oraz nowy wzór oświadczenia zostały opublikowane na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14917,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-wzoru-oswiadczenia.html

 

Komunikat Starosty Wałeckiego w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu wałeckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Działając na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294):

informuję, iż

  • od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zawieszam udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu wałeckiego;
  • w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, po spełnieniu przez te osoby warunków, o których mowa poniżej.

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez telefon winna:

  • w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, pod numer telefonu 67 250 84 29, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30
  • a następnie przesłać na niżej wymieniony adres: zk@powiatwalecki.pl w formie skanu lub zdjęcia, podpisane oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, których wzory zamieszczamy poniżej. W tytule wiadomości należy zapisać „udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Porady będą udzielane w godzinach dyżurów Punktów na terenie powiatu wałeckiego.

Jednocześnie informuję, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wałczu, pod wyżej podanym numerem telefonu.

 

Wzór oświadczenia

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 

Starosta Wałecki

Bogdan Wankiewicz

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego w 2020 r.

 

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

 

 

 

Poradniki

Poradnik nr 1/2020

Poradnik nr 2/2020

Poradnik nr 3/2020

Poradnik nr 4/2020

 

Poradnik nr 1/2019 - Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Poradnik nr 2/2019 - Prawo rodzinne

Poradnik nr 3/2019 - Upadłość konsumencka

Poradnik nr 4/2019 - Mediacje

 

Strona Fundacji Togatus Pro Bono

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 22-01-2016 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Pastuszak 22-09-2020 10:35