herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu, ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz