herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Wałczu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 roku