herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 października 2017 r., na wniosek Nadleśnictwa Człopa ul. Mickiewicza 9, 78-630 Człopa, w sprawie legalizacji urządzeń wodnych - grobli ziemnej z mnichem piętrząco - spustowym, oraz zbiornika retencyjnego, na działce nr 8105 obręb Jaglice gm. Człopa.