herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Obwieszczenie Starosty Wałeckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Zdobywców Wału Pomorskiego i ul. 12 Lutego w Wałczu odcinek od km 0+130 do km 0+320 jednostka ewidencyjna Wałcz - Miasto, obr. Nr 0001, działka oznaczona geodezyjnie nr 5159/16