herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu.