herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Obwieszczenie Starosty Wałeckiego w sprawie zmiany decyzji Starosty Wałeckiego nr 1/2010 z dnia 09.03.2010 r, zezwalającej na realizację inwesycji drogowej - budowę dróg gminnych w Wałczu między ulicami Nowomiejską a kołobrzeską,