herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o przystąpieniu do wykonania inwentaryzacji stanu lasów (ISL) oraz uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL).