herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Uchwała Nr 86/235/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności dotyczących zadania inwestycyjnego