herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Uchwała Nr 86/233/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków