herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Uchwała Nr 75/191/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji na rok 2017 dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz placówek, októrych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.