herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

UCHWAŁA NR XXI/146/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.